Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ennen kuin uutta tai muutettua rautatieliikenteen kalustoyksikköä saa käyttää EU:n rataverkossa, sille on saatava lupa tai hyväksyntä. Lupa tai hyväksyntä voidaan myöntää kalustoyksikölle ja/tai kalustoyksikkötyypille (kalustoyksikön tyyppihyväksyntä) taikka yksittäiselle kalustoyksikölle, joka on tyyppihyväksytyn kalustoyksikkötyypin mukainen (kalustoyksikön markkinoillesaattamislupa).

Kuka voi hakea markkinoillesaattamislupaa tai tyyppihyväksyntää?

Lupaa tai hyväksyntää voi hakea luonnollinen tai oikeushenkilö. Laissa ei rajoiteta sitä, kuka voi tehdä hakemuksen: hakijana voi olla rautatieyritys, rataverkon haltija taikka kalustoyksikön valmistaja, omistaja tai haltija. 

OSS-järjestelmän piiriin eivät kuulu koeajo- ja poikkeusluvat, museotoimijoiden luvat sekä yhdysliikenteen luvat, vaan ne haetaan suoraan Traficomilta.

Näin teet hakemuksen

1

Tutustu asetuksiin ja ohjeisiin

Ennen hakemuksen tekemistä kannattaa tutustua markkinoillesaattamislupa- ja tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista käytännön järjestelyistä annettuun komission täytäntöönpanoasetukseen ja siihen liittyviin Euroopan unionin rautatieviraston (ERA) ohjeisiin, joissa annetaan tietoa asiaa koskevasta lainsäädännöstä, hakuprosessista ja siitä, mitä hakijalta edellytetään.

Tärkeät säädökset ovat komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/545 raideliikenteen kalustoyksikköjen markkinoillesaattamislupa- ja tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 nojalla sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/797 rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa.

2

Tee hakemus

Kaikki markkinoillesaattamislupaa ja tyyppihyväksyntää koskevat hakemukset on tehtävä sähköisesti keskitetyn palvelupisteen kautta (One-Stop Shop, OSS). Tämä koskee kalustoyksikön ja/tai -tyypin ensimmäistä lupaa tai hyväksyntää (uusi malli), luvan tai hyväksynnän saaneeseen kalustoyksikköön ja/tai ‑tyyppiin tehtäviä muutoksia, käyttöalueen laajentamista, hyväksytyn tyypin mukaisia kalustoyksikköjä ja uusittua tyyppihyväksyntää.

Hakemuksen voi toimittaa Traficomille OSS:in kautta suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

3

Päätöksen toimittaminen

Kaikki kalustoyksikön markkinoillesaattamislupaa tai tyyppihyväksyntää koskevista hakemuksista tehdyt päätökset tallennetaan keskitettyyn palvelupisteeseen. Hakija voi tarkastella palvelussa vain omia hakemuksiaan koskevia tietoja.

Hyväksynnän myöntämisen jälkeen kalustoyksikkötyypin tiedot julkaistaan hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisessa rekisterissä (ERATV). Tietyt lupa- tai hyväksyntäprosessin asiakirjat julkaistaan myös yhteentoimivuuteen ja turvallisuuteen tähtäävässä Euroopan rautatieviraston tietokannassa (ERADIS).

Traficom voi antaa päätöksen asiassa suomen ja ruotsin lisäksi englanniksi, jos päätös annetaan ulkomaille tai ulkomaalaiselle.

Hinnasto

Traficom laskuttaa markkinoillesaattamisluvan käsittelystä esiselvitysvaihe mukaan lukien 250 €/h. Traficomin tekemän työn hinta on sama riippumatta siitä, käsitelläänkö lupahakemus Traficomissa vai Euroopan rautatievirastossa.

Lisätietoja

Traficom neuvoo hakijaa hakemusprosessissa ja OSS-järjestelmän käytössä. Kaikissa liikkuvan kaluston lupa-asioissa voitte olla suoraan yhteydessä meihin.

Ville-Veikko Savolainen, Ville-Veikko.Savolainen@traficom.fi, puh. +358 (0)29 534 6839

Jarkko Kulmakorpi, jarkko.kulmakorpi@traficom.fi, +358 (0)29 534 7348