Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Rautatiekalusto

Rautatiekaluston hyväksyntä

Jotta rautatiekalustoa voisi käyttää rataverkolla tai sen osalla, sen tulee olla hyväksytty käyttöön ja rekisteröity. Traficom voi myöntää hyväksynnän Suomessa käytettävälle kalustoyksikölle ja -yksikkötyypille tai vastaavasti yksittäiselle kalustoyksikölle, joka on tyyppihyväksytyn kalustoyksikkötyypin mukainen. Jos kalustoyksikköä on tarkoitus käyttää useammassa EU-valtiossa, hyväksyntä tulee hakea Euroopan rautatievirastolta.