Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hae väyläpäätöstä ja lupaa turvalaitteen asettamiseen

Merenkulun turvalaitteen rakentamiseen, asettamiseen ja ylläpitämiseen tarvitset Liikenne- ja viestintäviraston luvan. Myös väylä-ja turvalaitetietojen muutokset edellyttävät tätä lupaa, joka annetaan ns. väyläpäätöksenä.

Väyläpäätös on lupapäätös, jolla annetaan lupa turvalaitteiden asettamiseen ja vahvistetaan yleistä kulkuväylää koskevat tiedot (vesiliikennelain 49 §). Menettelyllä hyväksytään Traficomiin toimitetut tiedot ja varmistetaan, että yleisten kulkuväylien ja merenkulun turvalaitteiden tiedot saadaan merikartoille.

Väyläpäätös voi koskea uusien väylien ja turvalaitteiden asettamista, nykyisten muuttamista tai niiden poistamista. Samalla päätöksellä vahvistetaan myös ko. väyliä ja turvalaitteita koskevat uudet tiedot. Väyläpäätöstä voit hakea väyläesityslomakkeella. Päätöksen jälkeen kohteet ovat esitettävissä painetuilla merikartoilla ja ENC-aineistoissa.  Päätöksistä ilmoitetaan Tiedonantoja Merenkulkijoille –julkaisuissa (TM). 

Lisätietoja väyläpäätöksistä ja niiden hakemenettelystä löytyy alla olevasta Liikenne- ja viestintäviraston ohjeesta.

Hae väyläpäätöstä tai tilapäistä väyläpäätöstä 

Väyläesityksessä tulee käyttää EUREF FIN –järjestelmän mukaisia koordinaatteja. Väyläpäätöksen jälkeen väylän ja turvalaitteiden tiedot viedään merikartoille. Näiden hakemusten tavoitteellinen käsittelyaika on noin 5-30 päivää.

Vesiväylien muutostietojen ilmoituslomake

Yleisten kulkuväylien muutostietojen ilmoitusmenettelyä sovelletaan tilanteissa, jotka eivät edellytä väyläpäätöstä, mutta joissa halutaan väylää tai turvalaitetta koskevat tiedot tai niiden muutokset merkittäväksi merikartalle tai muihin navigointiteknisiin julkaisuihin.