Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vesiväylät

vesivaylat@traficom.fi

Kielto- ja rajoitusasiat

Liikenne- ja viestintävirasto voi kieltää vesikulkuneuvolla liikkumisen määräajaksi tai toistaiseksi määrätyllä vesialueella tai rajoittaa sitä. Myös tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käyttö voidaan kieltää tai rajoittaa sitä.
N2000 purjevene

Väylien käyttö, viitoitus ja turvalaitteet

Traficom antaa määräykset kulkuväylien merkitsemisestä ja valaisemisesta sekä käytettävästä viitoitusjärjestelmästä sekä merenkulun turvalaitteiden nimityksistä, rakenteesta, merkityksestä sekä väri- ja valotunnuksista.
Rantakallioita ja laiva merellä

Tee merenkulun turvalaitteen vikailmoitus

Merimerkki jäisellä merellä
Jos merenkulun turvalaite ei toimi tai jos laite on kadonnut, vahingoittunut, siirtynyt paikaltaan tai on jostain muusta syystä erehdyttävä, on jokaisen asiantilan havainneen henkilön ilmoitettava siitä Liikenne- ja viestintävirastolle.

Väylien käytön ohjeistaminen

On suositeltavaa käyttää väyliä niiden mitoituksen mukaisesti. Mikäli väylää halutaan käyttää mitoituksesta poikkeavalla tavalla, tulee aluksen antaa ilmoitus väylän käytöstä. Traficomin ohjeissa tarkennetaan väylien käyttöön liittyvät vastuut.

Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet

Kesäinen ilmakuva, jossa sillalla auto ja moottoripyörä, vene menee alta.
Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asettajan on ilmoitettava Traficomille merkin ja opasteen asettamisesta paikannustietoineen. Ilmoituksen voi tehdä sähköisen asioinnin kautta.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty esitys vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 10 km/h nopeusrajoituksen ja aallokon aiheuttamisen kiellon määräämisestä Pyhävedelle, Korhonniemen...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty esitys vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 10 km/h nopeusrajoituksen määrääminen Naantalin Velkualla sijaitsevalle vesialueelle, Palvan eteläp...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty esitys vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 10 km/h nopeusrajoituksen ja aallokon aiheuttamisen kiellon määrääminen Sulkavan taajama- alueen lä...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut uudet merikartat Kaskisista Poriin. Uusien karttojen syvyys- ja väylätiedot on päivitetty N2000-korkeusjärjestelmän mukaisiksi. N2000 väylä- ja ...