Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Harrasterakenteisen ilma-aluksen hyväksyntä

Harrasterakenteisten ilma-alusten suunnittelulle ja suurten muutos- ja korjaustöiden suunnittelulle tarvitaan ilmailuviranomaisen hyväksyntä. Erillistä suunnittelun hyväksyntää ei tarvita, jos ilma-alus tehdään tunnettujen piirustusten mukaisesti. Jos ilma-aluksen suunnittelusta poiketaan siten, että suuren muutostyön määritelmä täyttyy, tulee suunnitelmalle hakea hyväksyntä ennen ilma-aluksen rakentamista (esim. alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeava moottorityyppi).

Harrasterakentaminen ei enää ilmailulain muutoksen 13.11.2014 myötä vaadi rakennuslupaa (Ilmailulaki 864/2014 42§). Harrasterakenteisista ilma-aluksista ja niiden lentokelpoisuusvaatimuksista on määrätty tarkemmin ilmailumääräyksissä AIR M5-1 ja AIR M5-2.

Rakennustyöllä tulee edelleenkin olla valvoja AIR M5-2 kohdan 5.2 mukaan. Valvojan tulee olla tehtäväänsä pätevä. Valvojaksi käy vastaavanlaisen ilma-aluksen loppuun asti rakentanut henkilö, huoltomekaanikko, jolla on kokemusta ko. kokoluokan ilma-aluksista tai lentokoneinsinööri, jolla on kokemusta ko. kokoluokan ilma-aluksista.

Rakennusluvat, jotka olivat voimassa 13.11.2014 ja sisältävät suunnittelun hyväksyntää, ovat voimassa luvan voimassaoloajan. Vanhentuneiden rakennuslupien osalta, jotka sisälsivät suunnittelun hyväksyntää, tulee hakea suunnittelun hyväksyntää ennen lentokelpoisuustarkastuksen tilaamista valmistuvalle ilma-alukselle.

Aiemmin tyyppihyväksytyn kansallisen (Liite I) ilma-aluksen uudelleenrakentaminen harrasterakenteiseksi ilma-alukseksi katsotaan suureksi muutostyöksi vaikka  uudelleenrakentaminen ei sisältäisi suuria rakenteellisia muutoksia. Samoin ilma-alusryhmän vaihdokset katsotaan suureksi muutostyöksi ja vaativat muutostyösuunnitelman hyväksynnän. (Lainaus PEL M3-4: ilma-alusryhmällä tarkoitetaan lentokelpoisuustodistukseen tai lupaan ilmailuun merkittyä ilma-alus ryhmää, kuten lentokoneet, helikopterit, autogirot, ultrakevyet lentokoneet, purjelentokoneet;)

Harrasterakenteisen ilma-aluksen suunnittelun hyväksyntää voi hakea lomakkeella LU3520 .

Korjausluvat

Korjausluvat haetaan ilmailuviranomaiselta joko vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella LU3520 . Hakemukseen tulee liittää korjaustyön työnjohtajan ja lentokelpoisuudesta vastaavan tarkastajan yhdessä laatima vauriokertomus ja työvaiheluettelo.

Ilmailuvälineiden valmistaminen

Kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuva ilmailuvälineiden valmistaminen on luvanvaraista. Tuotanto-organisaation toimiluvan omaava ilmailuvälineiden valmistaja on oikeutettu valmistamaan ilmailuvälineitä lupaehtojensa puitteissa, ainoastaan hyväksyttyjen valmistusohjeiden mukaisesti. Valmistus- ja huolto-ohjeiden hyväksyntä tapahtuu joko hyväksytyn suunnitteluorganisaation toimesta sen lupaehtojen puitteissa, tai hakemalla hyväksyntää viranomaiselta.

Lisätietoja antaa: Hannu Martikainen