Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilmoita meripalvelua

Laivanisännällä on velvollisuus ilmoittaa meripalvelua suomalaisen kauppa-aluksen laivaväestä.

Meripalvelun ilmoittamisesta liikenneasioiden rekisteriin on annettu Traficomin ohje

Valitse tapa ilmoittaa meripalvelua:

1: Asiointipalvelu

Aluksen omistaja voi tehdä meripalveluilmoituksen kirjautumalla asiointipalveluun. Tiedot kirjataan suomalaisen henkilötunnuksen ja alusrekisterin tietojen perusteella. Ilmoittaja voi saada ulkomaalaista henkilöstöä varten Traficomilta nk. keinotekoisen henkilötunnuksen asiointia varten ottamalla yhteyttä merimiesrekisteri(at)traficom.fi

Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi - valtuuksilla. Suomi.fi-tunnustautumiseen ja -valtuuksiin liittyvää tietoa saat Suomi.fi sivulta (Ulkoinen linkki).

Huomaa, että istunto palvelussa on tällä hetkellä rajoitettu 60 minuuttiin. Tämä tarkoittaa, että prosessi keskeytyy viimeistään tietojen lähettämisen yhteydessä, jos istunto ylittää aikarajan, eivätkä tiedot välttämättä tallennu rekisteriin. Palvelu ei kerro, kuinka paljon aikaa sinulla on jäljellä.

2: Rajapinta

Varustamo voi tehdä meripalveluilmoituksen käyttämällä meripalveluilmoitusrajapintaa. Rajapinnan käytöstä on aina sovittava Traficomin kanssa, koska sen käyttöön vaaditaan erillinen sopimus.

Rajapinnan käyttöön liittyen ota yhteyttä osoitteeseen merimiesrekisteri(at)traficom.fi. Ohjelmointirajapinta on tyypiltään RESTful ja tieto välitetään XML-formaatissa.

3: Etävienti

Varustamo voi ilmoittaa meripalvelua etävientinä. Etäviennistä sovitaan erikseen Traficomin kanssa.

Tiedot toimitetaan txt-formaatissa olevalla tiedostolla osoitteeseen  merimiesrekisteri(at)traficom.fi 

4: Kuukausi-ilmoitus

Mikäli sähköisten ilmoittamistapojen käyttö ei ole mahdollista, meripalvelua voi ilmoittaa myös oheisilla lomakkeilla. Suosituksena on, että palvelu ilmoitetaan kuukausi-ilmoituksena.

5: Työjakso ulkomaan lipun alta

Ulkomaille rekisteröidyltä alukselta kertynyttä palvelua voi ilmoittaa erillisellä ilmoituksella. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi kaikki tarpeelliset tiedot, kuten henkilö- ja alustiedot, työjakso ja todellisten meripäivien lukumäärä. Joko aluksen päällikön tai varustamon edustajan tulee allekirjoituksellaan vahvistaa ilmoitus.

Suosituksena on, että palvelu ilmoitetaan aina työjaksoilmoituksella, jossa kysytään kaikki tarvittavat tiedot. Myös vapaamuotoinen ilmoitus käy, kunhan siihen on merkitty samat tiedot, joita lomakkeessa kysytään.

Tiedustelut

Sähköposti
merimiesrekisteri (at) traficom.fi

Puhelin
029 534 5000 (
pvm/mpm)