Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kirjallinen ilmoitus meriselitystä varten

Merioikeuksissa otetaan vastaan meriselityksiä, joiden antamisvelvollisuudesta säädetään merilaissa. Meriselityksen tarkoituksena on saada mahdollisimman tarkkaan selville kaikki tapahtumaan johtaneet olosuhteet ja tekijät sekä koota meriselityspöytäkirjan liitteiksi asiaan liittyvät tai tapahtumaa selvittävät asiakirjat.

Traficom on alusturvallisuuden valvontalain perusteella valvontaa suorittava viranomainen. Traficom valvoo alusturvallisuudesta annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä huolehtii PSC-direktiivin ja tarkastusdirektiivin mukaisista tarkastuksista, ilmoituksista sekä niiden mukaisten tietojen antamisesta ja tietojen vaihdosta.

Valvontaan kuuluu myös yleinen meriturvallisuuden sekä hyvän merimiestaidon noudattamisen valvonta. Osana tätä valvontaa Traficomin virkamiehet edustavat merenkulun asiantuntijoina Traficomia merioikeuksien vastaanottaessa meriselityksiä sekä tarvittaessa muissakin merioikeuksissa käsiteltävissä rikos- ja riita-asioissa.

Merioikeudet

Merioikeuksissa käsitellään asioita, joita ratkaistaessa sovelletaan merilakia tai muita läheisesti merenkulkuun liittyviä säädöksiä.

Alioikeudet, jotka ovat toimivaltaisia merioikeusasioissa, on määritelty merilaissa seuraavasti:

 • Turun hovioikeuspiiri: Ahvenanmaan käräjäoikeus (Maarianhamina)
 • Helsingin hovioikeuspiiri: Helsingin käräjäoikeus (Helsinki)

Meriselitys

Merioikeuksissa otetaan vastaan meriselityksiä, joiden antamisvelvollisuudesta säädetään merilaissa. Suomalaisen aluksen päällikön on annettava meriselitys, kun

 • aluksen ollessa kulussa joku sen käytön yhteydessä on kuollut tai saanut vaikean ruumiinvamman tai niin voidaan olettaa tapahtuneen
 • aluksen käytön yhteydessä joku aluksessa toimessa oleva tai muu alusta seuraava henkilö on kuollut tai saanut vaikean ruumiinvamman tai niin voidaan olettaa tapahtuneen
 • joku on kuollut aluksessa
 • aluksessa on sattunut tai voidaan olettaa sattuneen vakava myrkytys
 • alus on törmännyt toiseen alukseen tai ajanut karille
 • alus on hylätty merellä
 • aluksen käytön yhteydessä on aiheutunut tai voidaan olettaa aiheutuneen alukselle tai, aluksen ollessa kulussa, sen ulkopuolella olevalle omaisuudelle huomattavaa vahinkoa
 • lastissa on sattunut huomattava tulipalo, räjähdys tai siirtyminen.

Suomalaisen aluksen meriselitys on annettava esimerkiksi myös jonkin sattuneen tapahtuman takia

 • jos Traficom niin määrää
 • päällikkö tai laivanisäntä sitä vaatii
 • kun kysymyksessä on tavaralle aiheutunut huomattava vahinko ja lastinomistaja tai lastin vakuutuksenantaja sitä pyytää.

Jos Traficom määrää meriselityksen annettavaksi tai lastinomistaja tai lastin vakuutuksenantaja sitä pyytää, siitä on ilmoitettava päällikölle tai laivanisännälle, jonka tulee tehdä tapahtuneesta lain mukainen kirjallinen ilmoitus meriselitystä varten.

Meriselityksen tarkoituksena on saada mahdollisimman tarkkaan selville kaikki tapahtumaan johtaneet olosuhteet ja tekijät sekä koota meriselityspöytäkirjan liitteiksi asiaan liittyvät tai tapahtumaa selvittävät asiakirjat.

Voit toimittaa ilmoituksen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai vaihtoehtoisesti postitse Liikenne- ja viestintävirastoon.