Vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetelmät (AltMoC)

Lentotoiminnan harjoittajat, lentotoiminnan koulutusorganisaatiot, lentopaikan pitäjät, asematasopalvelujen tarjoajat, lennonvarmistuspalvelun tarjoajat ja lennonjohtajien koulutusorganisaatiot voivat esittää Traficomille vaihtoehtoista tapaa täyttää toiminnalle asetetun asetuksen vaatimukset, jolloin puhutaan vaihtoehtoisesta vaatimusten täyttämisen menetelmästä eli AltMoCista (Alternative Means of Compliance).