Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Autoverotuksen muutoksia 1.1.2021

Uusi autoverolaki (777/2020) astuu voimaan 1.1.2021. Ajoneuvon verotukseen sovelletaan uusia säännöksiä, jos autoveron suorittamisvelvollisuus syntyy 1.1.2021 tai myöhemmin. Autoveron määrään ei tule muutoksia, verotuksessa sovellettavat veroprosentit ja verotusarvot määräytyvät kuten aiemmin.

Autovero ajoneuvon rakenteen muuttuessa

Mikäli ajoneuvon rakennetta, käyttötarkoitusta tai omistusta muutetaan ensirekisteröinnin jälkeen verotukseen vaikuttavalla tavalla, Traficom maksuunpanee autoveron. 

Autoveroa ei maksuunpanna sellaisesta ajoneuvon rakenteen muutoksesta, joka todetaan ainoastaan ajoneuvon nopeus mittaamalla. Käytännössä säännös koskee kevyiden kaksipyöräisten moottorikäyttöisten ajoneuvojen, kolmipyöräisten mopojen ja kevyiden nelipyörien viritystilanteita.  

Verovelvollisuus ajoneuvon rakenteen, käyttötarkoituksen tai omistuksen muuttuessa

Vamman perusteella maksettavan autoveron palautuksen takaisinperinnässä verovelvollinen on  palautuksen saaja eli omistaja tai haltija. Kaikissa muissa tapauksissa verovelvollinen on omistaja, jonka omistusaikana ajoneuvon veroperusteisiin vaikuttava tekijä muuttui. Jos omistajaa ei voida osoittaa, verovelvollinen on se, jonka omistusaikana tällainen muutos tuli veroviranomaisen tietoon.

Seuraamusmaksut

Virhemaksua ja autoverorikkomusta koskevat säännökset kumotaan ja korvataan rikkomuksen luonteen perusteella veronkorotuksella, myöhästymismaksulla tai laiminlyöntimaksulla. 

Veronkorotus voidaan määrätä, jos autoveroilmoitus tai muu säädetty tieto, asiakirja tai selvitys on annettu puutteellisena tai virheellisenä tai jätetty kokonaan antamatta. 

Myöhästymismaksu voidaan  määrätä, jos veroilmoitus on annettu myöhässä, mutta ennen verotuspäätöksen tekemistä. Myöhästymismaksu voidaan määrätään myös, jos verovelvollinen oma-aloitteisesti korjaa tai täydentää autoverotuksen perusteena olevia tietoja omaksi vahingokseen säädetyn määräajan jälkeen, mutta ennen verotuspäätöksen tekemistä.

Laiminlyöntimaksu voidaan määrätään ilmoittamisvelvollisuuden, selvittämisvelvollisuuden, tarkastamisvelvollisuuden, kirjanpitovelvollisuuden, muistiinpanovelvollisuuden tai ajopäiväkirjan pitämistä koskevan velvollisuuden laiminlyönnistä. Kyse on sellaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä, joihin ei liity veron ilmoittamisvelvollisuutta.

Viivästyskorko eräissä tilanteissa

Viivästyskorkoa on suoritettava autoverolle silloin, kun veroviranomainen toimittaa verotuksen sillä perusteella, että liikennerekisterissä tai käytössä on ajoneuvo, josta ei ole annettu autoveroilmoitusta tai autoveroilmoitus on annettu säädetyn määräajan jälkeen ja veron määrääminen on tämän johdosta viivästynyt.

Liikenne- ja viestintäviraston toimittaessa verotuksen viivästyskorko lasketaan siitä hetkestä, kun tieto veroperusteen muutoksesta on tullut veroviranomaisen tietoon. Viivästyskorkoa on siis suoritettava näissä tilanteissa myös verotuspäätöksellä määrättyä eräpäivää edeltävältä ajalta. Korotonta maksuaikaa ei siten saa toimimalla veroilmoituksen antamista koskevien säännösten vastaisesti.

Ennakkoratkaisun hakeminen autoverotuksessa

Traficom voi antaa maksullisen ennakkoratkaisun siitä, kuinka autoverolakia sovelletaan  ensirekisteröinnin jälkeisen ajoneuvon verotukseen. Ennakkoratkaisu voidaan antaa  myös ajoneuvon verotusarvosta tai veron määrästä.

Ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi ja lainvoimaista ennakkoratkaisua noudatetaan ennakkoratkaisun saajan vaatimuksesta sitovana siltä ajalta, jolle se on annettu, enintään sen antamista seuraavan kalenterivuoden loppuun. Verotusarvoa tai autoveron määrää koskeva ennakkoratkaisu on kuitenkin voimassa enintään kolme (3) kuukautta päätöspäivästä lukien.