Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

CEF Liikenne 2022 -haku avautui 13.9.2022 ja haku sulkeutuu 18.1.2023 kello 17.00 Keski-Euroopan aikaa. Haun budjetti on 5,12 miljardia euroa ja haussa rahoitetaan projekteja, jotka tähtäävät Euroopan liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen ja parantamiseen sekä auttavat edistämään Euroopan liikenneverkon vihreää siirtymää.

Rahoitettavat projektit

Haussa rahoitetaan projekteja TEN-T-ydinverkolla ja kattavalla verkolla koskien seuraavia aloja:

  • Rautatiet
  • Sisävesiliikenne
  • Merisatamat ja sisävesisatamat
  • Liikenneturvallisuus (tieliikenne)
  • Rautatie-/maantieterminaalit 
  • Multimodaalit logistiset alustat
  • Multimodaalit matkustajaliikenteen solmukohdat
  • Liikenteen älykkäät ja yhteentoimivat sovellukset
  • Turvallinen ja turvattu liikkuvuus (safe and secure mobility)
  • Liikenneinfrastruktuurin resilienssin parantaminen 
CEF Liikenne 2022 -hakuAikataulu

Kaikki Suomesta lähtevät CEF-hakemukset tarvitsevat kansallisen hyväksynnän. Tätä varten hakijoiden tulee toimittaa hakemusten A- ja B-lomakkeet sekä suomenkielinen projektitiivistelmä  Liikenne- ja viestintävirastoon, joka toimittaa hakemukset liikenne- ja viestintäministeriöön.

Huomiokaa, että projektitiivistelmässä ilmoitetut hankkeen kustannukset ja hankkeen keskeinen sisältö eivät saa enää muuttua projektitiivistelmän palauttamisen jälkeen.

Valmiit A-lomakkeet sekä suomenkielinen projektitiivistelmä tulee toimittaa Liikenne- ja viestintävirastoon 18.11.2022 virka-ajan loppuun mennessä. Valmiit B-lomakkeet tulee toimittaa Liikenne- ja viestintävirastoon 1.12.2022 virka-ajan loppuun mennessä.

Puutteelliset tai määräajan jälkeen toimitetut asiakirjat saattavat johtaa siihen, ettei valtioneuvoston puoltoa hakemukselle ole mahdollista saada määräajassa.

Toteutushankkeiden (works) sekä maatöitä sisältävien selvityksien  (studies with physical interventions) osalta vaaditaan ympäristöviranomaisten hyväksyntä (the environmental compliance file-lomake). Lisätietoja: Ohje CEF-tuen hakemiseen the enviromental compliance file.   

Ympäristöministeriön yhteyshenkilönä toimii Minna Torkkeli (minna.torkkeli@gov.fi) 

The Enviromental Compliance File-lomake on ladattavissa Komission Funding & Tenders portaalista.

Huom. CINEA on julkaissut listauksen poikkeuksista (Ulkoinen linkki) koskien ympäristölomakkeen (the enviromental compliance file) täyttämistä.

 

Hakijan tulee toimittaa täytetty ympäristölomake (the enviromental compliance file) sekä tarvittavat lausunnot ympäristöministeriöön 18.11.2022 virka-ajan loppuun mennessä.

Hakijoita pyydetään olemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä ympäristöministeriöön, mikäli  hankkeelle tarvitaan ympäristöviranomaisten hyväksyntä.

Letter of support (Member State Agreement) toimitetaan hakijoille kansallisen hyväksynnän jälkeen.

Joulukuu 2022 (alustava)
Haku sulkeutuu18.1.2023 kello 17.00 (Brysselin aikaa)
Hakemusten arviointi (arvio)Tammikuu - Toukokuu 2023
Tukihankkeiden valinta (arvio)Kesäkuu 2023
Tukisopimusten allekirjoitus (arvio)Syyskuu / Lokakuu 2023

Haku perustuu CEF 2021–2027 työohjelmaan. Työohjelma löytyy komission sivuilta. (Ulkoinen linkki)

Komissio järjesti 5.10.2022 infotilaisuuden CEF Liikenne 2022 -hausta.  (Ulkoinen linkki)

Traficom järjesti CEF Liikenne 2022 -haun infotilaisuuden 14.10.2022 .

Päivitetty