Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T ja CEF-rahoitus

Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T

TEN-T-verkon tavoitteena on turvallinen ja kestävä EU:n liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista. TEN-T suuntaviivat määrittävät liikenneverkkoon lukeutuvat projektit.
CEF Liikenne haut
SMART TEN-T hankkeiden lupamenettelyt

Verkkojen Eurooppa välineen (Connecting Europe Facility, CEF) liikenneohjelman komitea päätti 15.7.2021 tukien myöntämisestä koskien CEF Liikenne 1 -ohjelmakauden viimeistä CEF liikenne -hakua. (Ulkoinen linkki)

CEF2 -ohjelmakauden muutokset verrattuna CEF1 ohjelmakauteen -esitys julkaistu CINEA:n internetsivuilla. (Ulkoinen linkki)

Tiedote koronaviruksen vaikutuksista CEF-tuensaajille Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto INEAn internetsivuilta. (Ulkoinen linkki)

Ydinverkkokäytävät Euroopassa CEF2 linjaus