Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

CEF Liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan haun viides vaihe avautui 14.4.2023 ja haun viides vaihe sulkeutuu 7.11.2023 kello 17.00 Keski-Euroopan aikaa. Haun budjetti on 1.5 miljardia euroa ja haussa rahoitetaan projekteja, jotka tähtäävät vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin rakentamiseen ja edistävät liikenteen hiilestä irtautumista TEN-T-verkolla.

Rahoitettavat projektit

Haussa rahoitetaan projekteja, jotka tähtäävät vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin rakentamiseen. Rahoitushaku toteutetaan niin sanottuna sekahakuna (blending), jossa yhdistetään EU-tuki ja ulkopuolinen lainarahoitus. Lainarahoituksen minimimäärä on 10 % projektin kustannuksista. Lainarahoituksen voi tässä haun viidennessä vaiheessa myöntää vain komission hyväksymä ns. Implementing Partner -statuksella toimiva rahoituslaitos. Suomessa Finveralla on Implementing Partner status. Tutustu listaan kaikista komission Implementing Partnereista. (Ulkoinen linkki) Huomaathan, että lainarahoitus on edellytys hakuun osallistumiselle, mutta lopulliset tukipäätökset rahoitettavista projekteista tekee komissio.

Haku jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

  • Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri - yksikköavustukset (unit contributions)
  • Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri - LNG (works - LNG)
  • Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri - nollapäästöt (works - zero emissions)
CEF Liikeenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan haun viides vaiheAikataulu
Kaikki suomalaiset CEF-hakemukset tarvitsevat kansallisen hyväksynnän. Kansallinen hyväksyntä tarvitaan myös kansainvälisille CEF-hakemuksille, jossa on mukana suomalainen tuensaaja. Tätä varten hakijoiden tulee toimittaa hakemusten A- ja B-lomakkeet sekä suomenkielinen projektitiivistelmä  Traficomiin. Valmiit A- ja B-lomakkeet sekä suomenkielinen projektitiivistelmä tulee toimittaa Liikenne- ja viestintävirastoon 12.10.2023 virka-ajan loppuun mennessä. Puutteelliset tai määräajan jälkeen toimitetut asiakirjat saattavat johtaa siihen ettei valtioneuvoston puoltoa hakemukselle ole mahdollista saada määräajassa.

Toteutushankkeiden sekä maatöitä sisältävien selvityksien osalta vaaditaan ympäristöviranomaisten hyväksyntä (the environmental compliance file-lomake). Lisätietoja: Ohje CEF-tuen hakemiseen the enviromental compliance file.  Ympäristöministeriön yhteyshenkilönä toimii Roosa Kellokoski (roosa.kellokoski@gov.fi) 

Huom. The Enviromental Compliance File-lomake on pakollinen liite CEF-hakemuksissa myös niissä tilanteissa, joissa ei tarvita ympäristöviranomaisten hyväksyntää ja allekirjoitusta. 

The Enviromental Compliance File-lomake on ladattavissa Komission Funding & Tenders portaalista.

Hakijan tulee toimittaa täytetty ympäristölomake (the enviromental compliance file) sekä tarvittavat lausunnot ympäristöministeriöön 12.10.2023 virka-ajan loppuun mennessä.

Hakijoita pyydetään olemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä ympäristöministeriöön, mikäli  hankkeelle tarvitaan ympäristöviranomaisten hyväksyntä.

Letter of support (member state agreement) toimitetaan hakijoille kansallisen hyväksynnän jälkeen.Lokakuu - Marraskuu 2023.
Haku sulkeutuu7.11.2023 kello 17.00 (Brysselin aikaa)
Hakemusten arviointi (arvio)Joulukuu 2023 - Tammikuu 2023
Tukihankkeiden valinta (arvio)Maaliskuu 2024
Tukisopimusten allekirjoitus (arvio)Heinäkuu - Elokuu 2024

Komissio järjesti 14.10.2021  virtuaalisen infotilaisuuten (Ulkoinen linkki) vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevasta hausta.

Haku perustuu CEF 2021–2027 työohjelmaan. Työohjelma löytyy komission sivuilta. (Ulkoinen linkki)

Haun viiden vaihe (5th cut-off) on CEF Liikeenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan haun viimeinen vaihe.

 

Päivitetty