Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiot

Ilma-aluksen omistaja on vastuussa ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta. Omistaja voi sopimuksella siirtää tämän vastuun hyväksytylle jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle (entinen Part M Subpart G, nykyinen Part CAMO -organisaatio). Kaupallisen liikenteen lentotoimintaluvan alaisessa toiminnassa lentokelpoisuudesta tulee aina vastata hyväksytty Part CAMO -organisaatio.

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta tarkoittaa ilma-aluksen huolto-ohjelman laatimista ja ylläpitoa, sekä huolehtimista huolto-ohjelman mukaiseten huoltojen tekemisestä ajallaan hyväksytyn huoltajan toimesta, ja ilma-aluksen teknisen kirjanpidon ylläpitämistä ja säilyttämistä.

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi saada myös oikeuden suorittaa lentokelpoisuustarkastuksia (=katsastuksia) ilma-aluksille.


Traficom myöntää suomalaisten CAMO -organisaatioiden toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa.

Part-CAMO -toimiluvan hakeminen

Voit hakea jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation toimilupaa Traficomilta, jos organisaation kotipaikka on Suomessa.
Asian käsittelyä varten Traficom nimeää organisaationne vastuutarkastajan, joka on yhteyshenkilönne luvan hyväksyntään liittyvissä asioissa.
Tarvittaessa voit olla yhteydessä Traficomiin jo ennen virallista hakemusta.

Lainsäädännöllinen perusta

Vaatimukset ilma-alusten jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan on esitetty komission asetuksessa (EU) N:o 1321/2014 ja sen liitteessä Vc (Part-CAMO).

Säädökset

•Komission asetus (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki) (EU) N:o 1321/2014 (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki)

•Commission regulation (EU) No 1321/2014 (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki)

Katso myös

•Teknisen matkapäiväkirjan mallisivu