Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämällä Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmalla halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä suomalaisissa kunnissa sekä tukea liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja kansanterveyden parantamista Suomessa.

Edistämisohjelmassa kävelyn ja pyöräilyn vuoden 2030 tavoitteeksi asetetaan 30 % matkamäärien kasvu. Tavoite on sama kuin kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. 

30 prosentin matkamäärien kasvu tarkoittaisi noin 450 miljoonaa uutta kävely- ja pyöräilymatkaa vuonna 2030, ja 35-38 prosentin kulkutapaosuutta kävelylle ja pyöräilylle nykyisen 30 prosentin sijaan. Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden tulee entisestään parantua matkamäärien kasvusta huolimatta. Kansantalouden näkökulmasta tavoitteena on ns. plussavisio: liikenteen päästöjen, liikennekuolemien ja liikenneonnettomuuksien vähentämisellä yhdessä kansanterveyden kohentumisen kanssa haetaan yhteiskunnalle miljardien eurojen säästöjä. 

Edistämisohjelmassa yksilöidään 31 eri toimenpidettä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Keskeisiä keinoja ovat muun muassa infrastruktuurin ja maankäytön suunnittelun kehittäminen, rahoituksen kohdentaminen kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä asenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttaminen. Lisäksi nähdään tärkeänä taloudellisen ohjauksen ja lainsäädännön kehittäminen, yhteistyö eri toimijoiden välillä, kävelyn ja pyöräilyn vastuutahojen määrittäminen ja pyörämatkailun edistäminen.

Yksi toimenpiteistä on valtion ja kuntien yhteinen Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma, jolla tuetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämistä. Osana ohjelman toteutusta Traficom myöntää kunnille valtionavustusta infrastruktuurin, kuten väylien, niiden varusteiden, pyöräpysäköinnin yms. rakentamiseen tai parantamiseen. Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa myönnettiin rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018. Seuraava hakukierros toteutetaan vuonna 2022.

Myös pyörämatkailun edistäminen on yksi Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteistä. Ajankohtaista pyörämatkailun osalta on mm. Suomea halkovan kansainvälisen pyöräilyn EuroVelo 10-reitin määrittäminen ja maastoon merkitseminen yhteysväleillä Vaalimaa-Helsinki-Turku-Vaasa. Traficom myöntää valtionavustusta kunnille EuroVelo 10-reitin maastoon merkitsemiseksi tieliikennelain mukaisilla opasteilla katuverkon kohteissa väleillä Helsinki-Turku, Helsinki-Vaalimaa ja Turku-Vaasa.

Tutustu valtakunnalliseen edistämisohjelmaan

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien valtionavustukset

Yhteystiedot

Erityisasiantuntijat, Virpi Ansio, puh. 029 534 6826 ja Kati Hyvärinen, puh. 029 534 6704. Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@traficom.fi (Ulkoinen linkki)