Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Valtakunnallinen kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistyö pohjautuu liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaisemaan Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan. Ohjelmassa esitetään laaja joukko toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja lisäämään kävelyä ja pyöräliikennettä muun muassa liikennejärjestelmän toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseksi, liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä kansanterveys- ja taloushyötyjen saavuttamiseksi.

Edistämisohjelmassa asetetaan tavoitteiksi 30 prosentin kasvu kävelyn ja pyöräilyn matkamäärissä ja yhteenlasketun kulkutapaosuuden nouseminen 30 prosentista 35-38 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi noin 450 miljoonaa uutta kävely- ja pyörämatkaa vuonna 2030. Edelleen edistämisohjelman tavoitteena on, että matkamäärien kasvusta huolimatta kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden tulee parantua entisestään. Kansantalouden näkökulmasta tavoitteena on niin sanottu plussavisio: liikenteen päästöjen, liikennekuolemien ja liikenneonnettomuuksien vähentämisellä yhdessä kansanterveyden parantumisen kanssa haetaan yhteiskunnalle miljardien eurojen säästöjä. 

Edistämisohjelmassa yksilöidään yhteensä 31 toimenpidettä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Keskeisiä keinoja ovat muun muassa infrastruktuurin ja maankäytön suunnittelun kehittäminen, rahoituksen kohdentaminen kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä asenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttaminen. Tärkeinä edistämistoimina nähdään myös taloudellisen ohjauksen ja lainsäädännön kehittäminen, yhteistyö eri toimijoiden välillä, kävelyn ja pyöräilyn vastuutahojen määrittäminen sekä pyörämatkailun edistäminen.

Valtakunnallisen edistämisohjelman toimenpiteisiin sisältyvät myös valtionavustukset kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Traficom toimii liikennehallinnon valtionapuviranomaisena ja myöntää vuosittain valtionavustuksia kunnille jalankulku- ja pyöräliikenteen infrastruktuurin kehittämiseen, kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laatimiseen sekä liikkumisen ohjauksen hankkeisiin. 

Tutustu valtakunnalliseen edistämisohjelmaan

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien valtionavustukset

Yhteystiedot

Erityisasiantuntijat, Virpi Ansio, puh. 029 534 6826 ja Kati Hyvärinen, puh. 029 534 6704. Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@traficom.fi