Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ajankohtaista ilmailusta

Tällä sivulla

Ajankohtaista ilmailusta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt sopimukset option käytöstä Finnair Oyj:n kanssa mahdollistamaan lentoliikenteen jatkumisen viiden maakuntakentän ja Helsingin välillä 28.4.2024 asti...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 17.3.2023 antanut muutetun määräyksen OPS M1-29, jossa määritellään miehittämättömän ilmailun kieltävät, rajoittavat ja sallivat UAS-ilmatilavyöhykkeet. ...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 17.3.2023 kumonnut määräyksen OPS M1-19, Toiminta AFIS-lentopaikoilla. Määräyksen muutoshankkeen yhteydessä todettiin, että se on tullut kaikilta osin EU...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on päättänyt käynnistää määräyshankkeen, jossa päivitetään määräys AIR M2-19, Moottorilentokoneelle asetettavat vaatimukset hinauskäytössä. Määräysmuutoksen...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on julkistanut haettavaksi valtionavustukset Finavia Oyj:n lento-asemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja inves...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 28.2.2023 antanut ilmailuohjeen, joka koskee omatoimista tankkausta valvomattomilla lentopaikoilla. Ohje sisältää neuvoja mm. polttoainelaatujen tunnista...
Savonlinnan kaupunki ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ovat tehneet NyxAir OÜ:n kanssa väliaikaisen sopimuksen Helsingin ja Savonlinnan välisten reittilentojen hankkimiseksi 6.3.–5.10.2023....
Ilmailulain 107 § mukaisesti ilmatilan joustavan käytön menetelmät sisältyvät ilmatilan hallintaa ohjaavaan käsikirjaan.
Euroopan komissio on julkaissut ilmailun tietoturvanhallinnan vaatimuksia vahvistavat EU-asetukset (Part-IS, information security), jotka sisältävät vaatimuksia sekä ilmailuviranomaisille että ilma...
Suomella on hyvät edellytykset luoda pitkällä tähtäimellä osin vetypohjainen energiajärjestelmä lentoliikenteessä, selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvityksestä. Suurin harppaus ve...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tänään 2.2.2023 antanut Kiinasta Suomeen lentäville operaattoreille suosituksen noudattaa Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) ja Euroopan tautienehkä...
Vuosi 2022 sujui suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa jälleen kokonaisuutena turvallisesti. Onnettomuuksia ei tapahtunut. Vakavia vaaratilanteita tapahtui likimain saman verran kuin aiempi...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 23.1.2023 myöntänyt Helsingin Kanoottiklubille luvan ilmailuun kieltoalueella EFP35 – MEILAHTI ajalle 30.1. - 31.12.2023.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 23.1.2023 myöntänyt Yleisradiolle luvan ilmailuun kieltoalueella EFP50 - KRUUNUNHAKA ajalle 23.1.-31.12.2023.
EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Regular update of the Air Operations rules - Lessons learnt from standardisation inspections, Helicopter operation issues, Transposition of several ICAO SARPs”. ...
Vuoden 2022 lopussa päättyy EU:n droneasetuksessa 2019/947 annettu siirtymäaika ja samalla kansallisen lennokkimääräyksen OPS M1-32 voimassaolo. Tämä merkitsee sitä, että myös lennokkiharrastajien ...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 21.12.2022 antanut korjatun määräyksen OPS M3-2, Ilma-aluksen ohjaamomiehistön lento- ja työaikarajoitukset - muu lentotoiminta kuin lentokoneilla harjoi...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 13.12.2022 antanut muutetun määräyksen OPS M2-11, Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla. Muutostarpeet johtuvat useista E...
Transaviabaltika lopettaa Helsingin ja Savonlinnan väliset reittilennot joulukuussa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Savonlinnan kaupunki tulevat aloittamaan uuden julkisen tarjouskilpail...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on päättänyt käynnistää määräyshankkeen, jossa muutetaan määräystä OPS M1-19, Toiminta AFIS-lentopaikoilla. Muutostarpeet johtuvat EU-lainsäädännön muutoksi...