Ajankohtaista ilmailusta

Tällä sivulla

Ajankohtaista ilmailusta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka toimii Suomessa lennonvarmistuksen kansallisena valvontaviranomaisena, on julkaissut Liikenne- ja viestintäministeriön 30.6.2022 hyväksymän lennonvarmis...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 27.6.2022 antanut muutetut määräykset AIR M5-1, Harrasterakenteisten sekä tutkimus-, kokeilu- tai tieteellisiin tarkoituksiin valmistettujen ilma-alusten...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on aloittanut tarjouskilpailun reittilentoliikenteen hankkimiseksi valtion tukemana viiden maakuntalentoaseman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välille ajalle ...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 20.6.2022 korjannut 13.6. annettua määräystä OPS M3-2, Ilma-aluksen ohjaamomiehistön lento- ja työaikarajoitukset - muu lentotoiminta kuin lentokoneilla ...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 17.6.2022 myöntänyt Banijay Finland Oy:lle luvan ilmailuun kieltoalueella EFP45 Luonnonmaa ajalle 30.6.2022.
Sähköinen lentäminen on Suomen pienille matkustajavirroille varteenotettava vaihtoehto tulevaisuudessa, selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tuoreesta selvityksestä. Sähköisen lentämise...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää 12.8. mennessä lausuntoja määräysluonnoksesta PEL M2-70, Ultrakevytlentäjän lupakirja. Muutos liittyy määräyksen OPS M1-20 (Kansallisen ilma-aluksen ...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää 12.8. mennessä lausuntoja määräysluonnoksesta PEL M1-4, Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä. Määräykseen on yhdistetty sisältö määräyksestä ...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin maakuntakentille hankkiman lentoliikenteen palvelutasoa joudutaan supistamaan kesän aikana merkittävästi. Syynä on polttoaineiden hinnan nousu. Lentoja harv...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 13.6.2022 antanut muutetun määräyksen OPS M3-2, Ilma-aluksen ohjaamomiehistön lento- ja työaikarajoitukset - muu lentotoiminta kuin lentokoneilla harjoit...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 13.6.2022 julkaissut määräyksen, jolla kumotaan määräys GEN M1-9 EU:n lentomiehistöasetuksen 1178/2011 säännösten soveltamisesta Suomessa. Määräys jää ta...
EASA on julkaissut ennakkolausuntopyynnön ”Environmental protection requirements for supersonic transport aeroplanes”. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 25.7.2022.
EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Regular update of the SERA regulatory framework (IRs and AMC & GM)”. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 25.8.2022.
Ukrainan sota seurauksineen on vaikuttanut merkittävästi Suomen liikennejärjestelmään ja liikennevirtoihin. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisemassa koosteessa tarkastellaan tilanteen...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tulee käynnistämään tarjouskilpailun reittilentoliikenteen hankkimiseksi valtion tukemana viiden maakuntalentoaseman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välille.
EASA on julkaissut lausuntopyynnön EASA NPA 2022-03: Reduction in accidents caused by failures of critical rotor and rotor drive components through improved vibration health monitoring systems. Mää...
EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Remote aerodrome air traffic services”. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 2.8.2022.
Kevätkelien myötä taivaalle alkaa nousta entistä enemmän droneja. Vilkkaimpaan lennätyskauteen kannattaa valmistautua etukäteen: perehdy sääntöihin, rekisteröidy ja suorita koe. Vastuullinen lennät...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta OPS M2-11, Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla. Muutostarpeet johtuvat useista EU-la...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on vastaanottanut Robots expert Finland Oy:n esityksen sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen perustamisesta Drone Tournament 2022 tapahtumaan 4.6. – 10.6.2022 välis...