Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ajankohtaista ilmailusta

Tällä sivulla

Ajankohtaista ilmailusta

Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 18.9.2023 julkaissut lentokelpoisuusmääräyksen M 3177/23, BRP-Rotax GmbH & Co KG. Alennusvaihteen magneettitulpan tarkastus / potkurin akselin vaihto. Mä...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja muutoksista määräykseen AIR M2-19, Moottorikäyttöisille ilma-aluksille asetettavat vaatimukset hinaustoiminnassa. Lausuntoaika päättyy 20....
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) käynnistää määräyshankkeen, jossa on tarkoitus laatia uusi määräys lentotoiminnasta osaomisteisilla ilma-aluksilla. Määräys kuuluu OPS-sarjaan, mutta lopull...

Tarkastuslentäjien merkintäoikeuksiin muutoksia 14.9.2023 alkaen

Opettajakelpuutuksien ja tarkastuslentäjien valtuutuksien voimassaolojen jatkot ja uusinnat tulee jatkossa hakea aina Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Tarkastuslentäjä ei voi merkitä näi...
Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta astuu voimaan 1.9.2023. Tarkoituksena on selkeyttää vaarallisten aineiden kuljetuksen (VAK) vastuita ja edistää kuljetusturvallisuutta sekä tehostaa va...
Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut yhdessä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa laaditun koronalainsäädännön jälkiarvioinnin. Raportissa tarkastellaan liikenne- ja viestintäministeriön...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 25.8.2023 myöntänyt Kim Öhmanille luvan ilmailuun kieltoalueella EFP50 - KRUUNUNHAKA 31.8.2023.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Ilmavoimien yhteistyössä laatimassa sotilashyvitysraportissa määritellään ne vaatimukset, joiden perusteella kansalliset sotilaslentäjien lupakirjat ja k...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt ratkaisun julkisessa tarjouskilpailussa reittilentoliikenteen hankkimiseksi Savonlinnaan. Tarjouskilpailun voitti Budapest Aircraft Service Ltd. eli...
Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt...
Euroopan Unionin lentoturvallisuusvirasto EASA julkaisi 13.7.2023 hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi (AMC-materiaali) sekä ohjemateriaalin (GM) ilmailun tietoturvanhallintaa koskevi...
EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Datalink services”. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 8.9.2023.
Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustukset Finavian lento-asemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin vuodel...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin on tullut vuoden 2023 aikana yhteensä 41 ilmoitusta GPS-häiriöistä. Ilmoitukset tulevat Suomen ilmatilassa operoivilta ilma-aluksilta. Viime vuonna näitä i...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom järjestää tarkastuslentäjäkurssin uusille tarkastuslentäjille syyskuussa. Hakuaika kurssille päättyy 22.6.2023 klo 16.15. Kurssi on tarkoitettu kokeneille tar...
Aktiivisimman lentokauden lähestyessä on hyvä muistaa perussäännöt siitä, mihin ilma-aluksella voi laskeutua tai mistä sillä voi lähteä lentoon.
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) käynnistää määräyshankkeen, jossa päivitetään määräys GEN M1-3, Maahuolinta lentoasemilla. Määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2023 tai vii...
Lentomiehistöasetukseen (EU) 1178/2011 on tehty muutoksia, jotka tuovat mukanaan muutoksia niin helikopterilentäjille, -operaattoreille kuin -kouluttajillekin. Uusien määräysten soveltaminen alkoi ...