Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ajankohtaista ilmailusta

Tällä sivulla

Ajankohtaista ilmailusta

EU-komissio suosittelee EU-maille lentoliikenteen keskeyttämistä eteläisen Afrikan maista, joissa koronan omikron-virusmuunnosta on havaittu. Suomella ei ole lentoliikennesopimusta näiden maiden ka...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kilpailutti alkuvuonna 2021 säännölliset reittilennot Helsingistä viiteen maakuntakeskukseen: Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemi-Tornioon ja Kokkola-Pie...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista määräykseen AGA M1-1, Lentokoneille tarkoitettujen maa-alueilla sijaitsevien valvomattomien lentopaikkojen rakent...
Liikenne- ja viestintäministeriö on 16.11.2021 hyväksynyt lennonvarmistuksen päivitetyn korjatun suorituskykysuunnitelman viitejaksolle 2020-2024 (RP3). Hyväksytty suunnitelma on lähetetty Euroopan...
EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Regular update of CS-E”. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 22.2.2022.
EASA on julkaissut lausuntopyynnön EASA NPA 2021-12: New air mobility; Subtask 2 — Gyroplanes, Flight crew licensing for private pilot licences and non-commercial operations conducted in visual fli...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut määräyksen henkilöliikenteen liikkumispalveluiden kysyntä- ja tarjontatietojen ja taksipalveluiden hintatietojen ilmoittamisesta Traficomille. Kerä...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 15.11.2021 antanut lentokelpoisuusmääräyksen M 3175/21, jolla kumotaan noin 1400 lentokelpoisuusmääräystä vuosilta 1955 - 2015. Tarkoituksena on varmis...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 15.11.2021 muuttanut lentokelpoisuusmääräystä M 3172/19, EVEKTOR - AEROTECHNIK a.s. Polkimien erotinlevyn asennus. Maahantuojan pyynnöstä määräyksestä ...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta OPS M1-29, UAS-ilmatilavyöhykkeet. Määräyksessä määritellään miehittämättömän ilmailun kieltävät, rajoittavat ja salli...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista määräykseen OPS M1-29, jossa määritellään miehittämättömän ilmailun kieltävät, rajoittavat ja sallivat UAS-ilmati...
EASA on julkaissut lausuntopyynnön NPA 2021-11, Enhancement of the safety assessment processes for rotorcraft designs. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 26.1.2022.
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on vastaanottanut Insta ILS Oy:n esityksen sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden perustamisesta Tampereelle ja Teiskoon sekä Ilmatieteen laitoksen esityksen sa...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista radiovyöhykkeitä (Radio Mandatory Zone, RMZ) koskevaan ilmailumääräykseen OPS M1-17. Määräyksessä määritellään al...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista vaara-alueita koskevaan ilmailumääräykseen OPS M1-28. Kyseessä on vuosittain päivitettävä määräys, jonka liittees...
UAS-ilmatilavyöhykkeitä koskevan määräyksen OPS M1-29 liitteessä 3, joka julkaistiin 23.6.2021, on havaittu muutamia virheitä. Virheet liittyvät vyöhykkeiden koordinaatteihin ja tunnuksiin. Lisäksi...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on käynnistänyt määräyshankkeen, jossa muutetaan määräystä miehittämätöntä ilmailua koskevista kieltävistä, rajoittavista ja sallivista UAS-ilmatilavyöhykke...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta, jossa tehdään EU-asetuksessa lennokkikerhoille annetun siirtymäajan edellyttämät muutokset määräykseen OPS M1-32. Mää...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) käynnistää kaksi määräyshanketta, joissa muutettaisiin vaara-alueita koskevaa ilmailumääräystä OPS M1-28 sekä radiovyöhykkeitä koskevaa ilmailumääräystä OPS...