Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ajankohtaista ilmailusta

Tällä sivulla

Ajankohtaista ilmailusta

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on päättänyt käynnistää määräyshankkeen, jossa muutetaan määräystä OPS M1-19, Toiminta AFIS-lentopaikoilla. Muutostarpeet johtuvat EU-lainsäädännön muutoksi...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta AGA M2-1, Helikoptereille tarkoitettujen lentopaikkojen rakentaminen, pitäminen, palvelut ja varustus. Kyseessä on alu...
EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Improvement in the survivability of rotorcraft occupants in the event of a crash — Phase 1 – Crash resistant fuel systems”. Määräaika lausunnon antamiselle päätt...

EASAlta muutoksia AFIS-fraseologiaan

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA on marraskuussa 2021 julkaissut SERA-asetukseen 923/2012 eli EU:n yhteisiin lentosääntöihin uutta ohjemateriaalia (AMC/GM), joka koskee AFIS- ja FIS-p...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 10.11.2022 antanut muutetun määräyksen ANS M1-7, Lennontiedottajan lupakirja ja koulutus. Muutokset perustuvat pääosin Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n es...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 9.11.2022 antanut muutetun määräyksen PEL M2-70, Ultrakevytlentäjän lupakirja. Muutos liittyy määräyksen OPS M1-20 (Kansallisen ilma-aluksen miehitys) ku...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 9.11.2022 antanut muutetun määräyksen PEL M1-4, Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä. Muutokset tulevat voimaan 16.11.2022.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 3.11.2022 myöntänyt Nuottamedia Oy:lle luvan ilmailuun kieltoalueella EFP50 - KRUUNUNHAKA ajalle 4.11.-30.11.2022.
Maaliskuussa ja lokakuussa 2022 on tullut sovellettavaksi uutta EU-sääntelyä, joka korvaa ilma-alusten tankkauksesta annetun kansallisen ilmailumääräyksen AIR M1-12. Määräys kumotaan 1.11.2022 alkaen.
Viime viikkoina on käyty keskustelua epäilyttävistä dronehavainnoista muun muassa kriittisen infrastruktuurin läheisyydessä. Suomessa on useita ilmailulta kiellettyjä ja rajoitettuja alueita, joihi...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) antoi 20.6.2022 määräyksen OPS M3-2, Ilma-aluksen ohjaamomiehistön lento- ja työaikarajoitukset - muu lentotoiminta kuin lentokoneilla harjoitettava kaupall...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista ilmailumääräykseen OPS M1-29, joka koskee miehittämättömän ilmailun kieltäviä, rajoittavia ja sallivia UAS-ilmati...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista transponderivyöhykkeitä koskevaan ilmailumääräykseen OPS M1-31. Määräyksessä ilmoitetaan ne Suomen lentotiedotusa...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista vaara-alueita koskevaan ilmailumääräykseen OPS M1-28. Kyseessä on vuosittain päivitettävä määräys, jonka liittees...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on allekirjoittanut Finnairin kanssa sopimukset lentoliikenteen järjestämisestä viidelle maakuntakentälle. Lennot Helsingistä Joensuuhun, Kajaaniin ja kolmiol...
Viimeiset kaksi vuotta ilmailuala on taistellut koronan aiheuttamassa painetestissä turvallisuudenhallinnalle ja liiketoiminnalle. Heti perään iski Ukrainaan kohdistunut hyökkäyssota ja sen vaikutu...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on käynnistänyt määräyshankkeen, jossa muutetaan määräystä miehittämätöntä ilmailua koskevista kieltävistä, rajoittavista ja sallivista UAS-ilmatilavyöhykke...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 9.9.2022 myöntänyt Sanoma Media Finland Oy:lle (Helsingin Sanomat) luvan ilmailuun kieltoalueella EFP50 - KRUUNUNHAKA ajalle 9.9.-31.12.2022.
Valtio on tukenut reittilentoja Helsingistä Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan lentokentille korvaamaan koronan myötä lakanneita markkinaehtoisia lentoyhteyksiä. Liikenne- ja viestin...