Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ajankohtaista ilmailusta

Tällä sivulla

Ajankohtaista ilmailusta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei rajoita liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella. Viraston arvion mukaan tartuntatautilain...
EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Regular update of the Certification Specifications for Standard Changes and Standard Repairs CS-STAN — Issue 4”. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 18.6.2021.
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 15.4.2021 antanut muutetun määräyksen OPS M1-31, Transponderivyöhykkeet. Muutoksella nimetään uusiksi transponderivyöhykkeiksi Oulun, Turun ja Vaasan len...
EASA on julkaissut lausuntopyynnön NPA 2021-05. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 13.5.2021.
Helsingin ja Kajaanin välistä lentoliikennettä harjoittamaan valittu lentoyhtiö ei täyttänytkään kaikkia julkisen palveluvelvoitteen osalta asetettuja vaatimuksia, joten Traficom aloittaa neuvottel...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom teki vuonna 2020 koronaviruspandemiasta johtuen päätöksiä, joilla mahdollistettiin lentäjien luokka-, tyyppi- ja mittarilentokelpuutusten, kielitaitomerkintöj...

Säädösseuranta viikko 13/2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.
Viiden maakuntakentän lentoliikenteen aloittamisajankohtaa on siirretty alkamaan aikaisintaan 10.5.2021 koronatilanteen vuoksi.

Säädösseuranta viikot 11 - 12/2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt julkiseen tarjouskilpailuun liittyvät ratkaisut viiden maakuntakentän lentoliikenteen osalta.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rajoittaa 27.3.–25.4.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tie- ja raideliikenteessä sekä kotimaan meriliikenteessä liikennevälineiden suuri...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rajoittaa 25.3.–23.4.2021 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella tie- ja raideliikenteessä liikennevälineiden suurinta sallittua matkustaja...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on päättänyt käynnistää määräyshankkeen, jossa päivitetään määräys ANS M1-1, Suomessa sovellettavat ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen ta...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin arvion mukaan jo toteutetut muut tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet ovat toistaiseksi riittäviä Pirkanmaan alueella covid-19-epidemian leviämisen estäm...
EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Regular update of the Certification Specifications and Acceptable Means of Compliance for Airborne Communications, Navigation and Surveillance ‘CS-ACNS’”. Määräa...
Lentokoneiden ja helikoptereiden häirintä laserilla on vakava uhkatekijä lentoliikenteessä. Lasersäteet voivat haitata lentäjien näkemistä etenkin lennon kriittisissä vaiheissa, kuten lentoonlähdön...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätöksen sallia dronejen lennättämisen Suomessa toiminnan alakategorian A2 mukaisesti 31.12.2021 saakka ilman valvotun lisäteoriakokeen suorittamis...
Ilmailun kansallinen turvallisuussuunnitelma (FPAS 2021–2025) on päivitetty. Suunnitelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä Suomen ilmailun suorituskyvyn ja resilienssin vahvistamiseksi sekä tutt...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 16.3.2021 julkaissut muutoksen vaara-alueita koskevaan ilmailumääräykseen OPS M1-28. Kyseessä on vuosittain päivitettävä määräys, jonka liitteessä ilmoit...

Säädösseuranta viikot 9 - 10/2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.