Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tällä sivulla

Ajankohtaista ilmailusta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Porin kaupunki ovat tehneet julkisen tarjouskilpailun päätöksen reittilentoliikenteen hankkimiseksi Helsingin ja Porin lentoaseman välille. BASe Airlines L...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka toimii Suomessa lennonvarmistuksen kansallisena valvontaviranomaisena, on julkaissut 3.7.2024 lennonvarmistuksen kansallisen suorituskykysuunnitelman lu...
Euroopan unionin Venäjälle asettamat pakotteet rajoittavat Venäjän kansalaisten lentotoimintaa EU-alueella. Kesäkuun 25. päivänä 2024 voimaan tulleella uudella asetusmuutoksella on kuitenkin vapaut...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sai yhteensä 2 tarjousta aikataulun mukaisen reittilentoliikenteen hankkimiseksi Pori-Helsinki-reitille. Hankintapäätös tehdään heinäkuun aikana.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustukset Finavian lento-asemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin vuodel...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 19.6.2024 antanut muutetun määräyksen ANS M1-1, Suomessa sovellettavat ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa koskevat säännöt. ...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) käynnistää määräyshankkeen, jossa muutetaan määräystä OPS M1-33, Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset. Määräykseen on tarkoitus lisätä ...
Valtio on tukenut väliaikaisesti reittilentoja Helsingistä Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan lentokentille vuodesta 2021 lähtien. Lentomatkustajien määrän viimevuotinen kasvu ei näy...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 7.6.2024 myöntänyt Flyby Guys Oy:lle luvan ilmailuun kieltoalueella EFP50 Kruununhaka ajalle 17.6. - 31.12.2024.
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on käynnistänyt määräyshankkeen, jolla vahvistettaisiin Suomessa noudatettavaksi Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn vaarallisten aineiden kuljetus...
Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt...
Suomessa on raportoitu viime aikoina lisääntyneistä ilmailun satelliittipaikannuksen häiriöistä. Yleis- ja harrasteilmailijoiden on hyvä huomioida, että erityisesti Kaakkois-Suomen alueella lentäes...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 21.5.2024 antanut muutetun määräyksen GEN M1-3, Maahuolinta lentoasemilla. Muutoksella otetaan käyttöön maahuolintapalvelun tarjoajien toimintailmoitukse...
Liikenne- ja viestintävirasto on 17.5.2024 laittanut lausuntokierrokselle sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen OULU ZONE UAS.
EU:n Venäjälle asettamat pakotteet rajoittavat Venäjän kansalaisten lupakirjavaatimusten mukaista lentokoulutus- ja tarkastuslentotoimintaa silloin, kun henkilö ei ole työsuhteessa pakotteiden ulko...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kuluvan vuoden aikana saanut kasvavassa määrin ilmoituksia GPS-häiriöistä ilma-aluksista Suomen ulkopuolelta ja myös Suomen alueelta. Häiriöillä ei ole oll...
EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Regular update of Commission Regulation (EU) No 748/2012 and the associated acceptable means of compliance and guidance material (RMT.0031 Subtask 3)”. Määräaika...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja päivitetystä määräyksestä ANS M1-1, Suomessa sovellettavat ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa koskevat säännö...
Säiden lämmetessä tuhannet dronet pörräävät jälleen taivaalla ympäri Suomea. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom muistuttaa, että turvallinen lennättäminen edellyttää yhteisten pelisääntöjen ja ...
GPS-häiriöt eivät ole ilmailulle uusi ilmiö. Tyypillisesti häiriöitä havaitaan konfliktialueiden läheisyydessä. Häiriöillä ei ole ollut vaikutuksia lentojen turvalliseen suorittamiseen, sillä varsi...