Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

COVID-19 ilmailijoilla

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija voi ottaa Euroopan lääkeviraston (EMA) hyväksymän rokotteen. 

Asetuksen (EU) N: o 1178/2011 liitteessä IV olevassa MED-osassa ei ole rajoituksia, jotka estäisivät lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan rokottamista Euroopan lääkeviraston (EMA) hyväksymällä rokotteella. Kuten minkä tahansa muunkin lääkkeen, myös rokotuksen saajan on MED.A.020 ja ATCO MED.A.020 mukaisesti noudatettava rokotuksen valmistajan määrittelemiä varotoimia ja otettava tarvittaessa yhteyttä ilmailulääkäriin.

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan on suositeltavaa ottaa COVID-19 rokote kansallisen rokotussuunnitelman mukaisesti. 

Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan tulee pidättäytyä kaikista lääketieteellistä kelpoisuustodistusta vaativista lentoturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä vähintään 48 tunnin ajan jokaisen koronavirusrokotuksen jälkeen. Moniohjaajaympäristössä rokotukset suositellaan toteutettavaksi porrastetusti.

Mikäli rokotuksen jälkeen ilmenee mitä tahansa haittavaikutuksia, jotka jatkuvat 48 tunnin ajan rokotuksen jälkeen, lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan on otettava yhteyttä ilmailulääkäriin ja seuranta-ajan on oltava pidempi.

Päivitetty