Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

COVID-19-rokotus ilmailijoille

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija voi ottaa Euroopan lääkeviraston (EMA) hyväksymän rokotteen.

Asetuksen (EU) N: o 1178/2011 liitteessä IV olevassa MED-osassa ei ole rajoituksia, jotka estäisivät lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan rokottamista Euroopan lääkeviraston (EMA) hyväksymällä rokotteella. Kuten minkä tahansa muunkin lääkkeen, myös rokotuksen saajan on MED.A.020 ja ATCO MED.A.020 mukaisesti noudatettava rokotuksen valmistajan määrittelemiä varotoimia ja otettava tarvittaessa yhteyttä ilmailulääkäriin. 

Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan tulee pidättäytyä kaikista lentoturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä vähintään 48 tunnin ajan jokaisen koronavirusrokotuksen jälkeen. Jos rokotuksen jälkeen ilmenee mitä tahansa haittavaikutuksia, lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan on otettava aina yhteyttä ilmailulääkäriin ja seuranta-ajan on oltava pidempi. 

Moniohjaajaympäristössä rokotukset suositellaan toteutettavaksi porrastetusti.

Myös koronavirusinfektioon sairastuneen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan tulee olla aina yhteydessä ilmailulääkäriin.