Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ei-kaupallinen lentotoiminta

Muuta kuin kaupallista lentotoimintaa on kaikki yleis- ja harrasteilmailu. Tähän ei kuulu kaupallinen ilmakuljetus tai kaupallinen erityislentotoiminta (lentotyö).

Lentotoimintavaatimukset jakautuvat sen mukaan millaiselle ilma-aluksella toimitaan. Ns. EASA ilma-aluksilla noudatetaan lentotoiminta-asetusta (EU) 965/2012 ja kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla (ns. EASA-asetuksen (EU) 2018/1139 Liite I ilma-alukset) noudatetaan kansallisia vaatimuksia (OPS M2-11). EASA ilma-aluksiin kuuluvat pääasiassa ns. tyyppihyväksytyt ilma-alukset ja Liite I ilma-aluksiin kuuluvat mm. harrasterakenteiset ilma-alukset, ultrakevyet ilma-alukset ja vanhat sotilasilma-alukset. Purjelentotoiminnassa noudatetaan asetusta (EU) 2018/1976 ja ilmapallotoiminnassa asetusta (EU) 2018/395.

Päivitetty