Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Muutostyösuunnitelman hyväksynnän saamiseksi hakijan tulee osoittaa, että ilma-alus täyttää muutettunakin sovellettavat lentokelpoisuusvaatimukset. Pienen muutostyön tapauksessa sovelletaan lähtökohtaisesti samoja lentokelpoisuusvaatimuksia, joiden mukaisesti ilma-alus on alun perinkin tyyppihyväksytty.

Tieto tyyppihyväksynnän perustana olevista lentokelpoisuusvaatimuksista (certification basis) löytyy ilma-aluksen tyyppihyväksymistodistuksen tietolehdeltä (Type Certificate Data Sheet, TCDS). Suuremmille muutostöille voidaan vaatia noudatettavaksi jotain uudempia lentokelpoisuusvaatimuksia ja hakija saa aina halutessaan soveltaa uudempia lentokelpoisuusvaatimuksia. Kokonaisen ilma-aluksen tyyppihyväksyntää haettaessa sovelletaan aina tyyppihyväksymishakemuksen jättämispäivänä voimassaolevia uusimpia vaatimuksia.

Tyyppihyväksymistodistusten tietolehtiä:

Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA (Ulkoinen linkki):n sivuilla ja Yhdysvaltojen liittovaltion ilmailuviranomaisen FAA (Ulkoinen linkki):n sivuilla

Lentokelpoisuusvaatimuksia:

EASA:n CS:t (Ulkoinen linkki)

FAA:n FAR:t (Ulkoinen linkki) (Other Regulations -> Title 14 CFR By Part and Section)

FAA:n CAR:t (Ulkoinen linkki) (Other Regulation -> Civil Air Regulations (CARs))

Hakemuslomakkeita

EASA:n muutostyö- tai korjaussuunnitelman hakemuslomakkeita (Ulkoinen linkki)

Kansallisen muun kuin harrasterakenteisen ilma-aluksen muutostyö- tai korjaussuunnitelman hyväksymishakemus

Päivitetty