Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilma-alusten luokittelu

Tyyppihyväksytyt ilma-alukset

Sarjavalmistusta varten ilma-alustyypille myönnetään tyyppihyväksyntä, kun se täyttää ao. tyyppihyväksyntävaatimukset. Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) on antanut yhteiset eurooppalaiset tyyppihyväksyntävaatimukset (Certification Specification) eurooppalaisen tyyppihyväksynnän myöntämiseksi.

Ilma-alus voi olla tyyppihyväksytty myös ulkomaisten, esimerkiksi USA:n FAA:n tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisesti.

Ansiolentotoimintaan käytettävän ilma-aluksen on oltava tyyppihyväksytty.

Kansalliset ilma-alukset

Niin sanottuihin kansallisiin ilma-aluksiin kuuluvat kaikki ne ilma-alukset, joita EASA ei ole ottanut vastuulleen ja jotka siten ovat kansallisten viranomaisten vastuulla.

Tyyppihyväksytyt kansalliset ilma-alukset

Tyyppihyväksyttyjä kansallisia ilma-aluksia ovat vanhat ilma-alukset, joita EASA ei ole ottanut vastuulleen, vanhat sotilasilma-alukset, tieteellisiin tarkoituksiin muutetut ilma-alukset sekä valtion ilma-alukset.

Koe- ja harrasteluokan ilma-alukset

Ultrakevyille ilma-aluksille ei myönnetä tyyppihyväksyntää, vaan ne kuuluvat aina koe- ja harrasteluokan ilma-aluksiin. Kaupallisesti valmistettaville ultrakeveille voidaan tyyppitarkastuksen perusteella myöntää tyyppitodistus, joka mahdollistaa toistaiseksi voimassaolevan luvan ilmailuun myöntämisen ilma-alukselle.

Harrasterakenteisten tai muutettujen ilma-alusten, jotka ovat kokonaan tai suurimmalta osin itse valmistettuja, suunnitteluun tarvitaan ilmailuviranomaisen myöntämä lupa. Harrasterakenteinen ilma-alus voi kuulua muuhunkin luokkaan kuin ultrakeveisiin. Tähän luokkaan kuuluvat myös koetarkoituksiin rakennetut ilma-alukset, kuten uutta tyyppiä edustavat prototyypit, joilla ei vielä ole tyyppihyväksyntää.

Ilma-alusten luokittelu