Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilma-alusten rekisteritietojen luovutus

Traficom ylläpitää liikenneasioiden rekisteriä (entinen ilma-alusrekisteri), joka sisältää rekisteritiedot Suomen siviili-ilma-aluksista ja ilmailun lupakirjojen, kelpoisuustodistusten, kelpuutusten ja hyväksyntöjen hakijoista ja haltijoista, sekä tiedot ilma-alusten kiinnityksistä.

Tietojen luovuttaminen liikenneasioiden rekisteristä

Yksittäisen ilma-aluksen tietoja voidaan hakea maksuttomasti Tarkista ilma-aluksen tiedot -palvelusta (Ulkoinen linkki).

Mikäli tiedonsaantitarpeenne on laajaa ja jatkuvaa sekä perustuu viranomaistoimintaan tai liittyy ilma-aluksen rahoitus- ja vakuutustoimintaan, katsastustoimintaan, varaosien myynti- ja huoltotoimintaan, lentoliikennemaksujen määräytymiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimintaan, pyydämme ottamaan yhteyttä Traficomin tiedonluovutusyksikköön, tietojenluovutus (at) traficom.fi.

Todistukset liikenneasioiden rekisteristä

Jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen ylläpitämästä liikenneasioiden rekisteristä.

Todistusten tilaukset tulee tehdä Traficomiin kirjallisesti, esim. sähköpostilla tai faksilla. Tilauksessa tulee yksilöidä, mitä ilma-alusta tilaus koskee. Vähintään tulee kertoa ilma-aluksen rekisteritunnus, tilattava asiakirja sekä osoite- ja laskutustiedot mahdollisine Y-tunnuksineen.

Asiakirjat ovat maksullisia. Tiedon siitä, onko ilma-aluksella voimassa olevia kiinnityksiä, saa myös puhelimitse.

  • Ote ilma-aluksen rekisteritiedoista

Ote ilma-aluksen rekisteritiedoista sisältää tietoja liittyen ilma-aluksen yksilöintiin, tyyppiin ja lentokelpoisuuteen sekä tiedot nykyisistä omistajista/käyttäjistä/haltijoista/edustajista. Otteesta selviävät myös mahdollisien ilma-aluskiinnityksien vahvistamispäivämäärät tai mahdollisien luovutusrajoitusten alkamispäivämäärät.

  • Rasitustodistus

Ilma-aluksen rasitustodistus sisältää tiedot ilma-aluksen voimassa olevista kiinnityksistä. Rasitustodistuksesta selviävät myös mahdollisien luovutusrajoitusten alkamispäivämäärät.

Rasitustodistuksesta tai otteesta illma-aluksen rekisteritiedoista peritään 60 €.