Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilma-alusten vakuutukset

Ilmailussa noudatetaan ns. ankaran vastuun periaatetta, jonka mukaan ilma-aluksen omistajalla tai käyttäjällä, sekä ohjaajalla on rajaton vahingonkorvausvastuu ilma-aluksella aiheutetuista vahingoista tuottamuksellisuudesta riippumatta. Korvausten vähimmäistason varmistamiseksi vaaditaan vakuutuksia.

Pakolliset vakuutukset

Ilma-aluksen käyttäjän on huolehdittava siitä, että ilma-aluksella on asetuksen (EY) N:o 785/2004 edellyttämät vakuutukset voimassa jokaisella lennolla. Näitä vakuutuksia ovat ns. lentovastuuvakuutus, joka korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneita vahinkoja, sekä useampipaikkaiselle ilma-alukselle ns. istuinpaikkavakuutus, joka korvaa matkustajalle aiheutuneita vahinkoja.

Vakuutusasetus ei koske mm. jaloilta lähteviä lentolaitteita, laskuvarjoja, eikä ilma-alusten pienoismalleja, joiden suurin lentoonlähtömassa on alle 20 kg.

Vakuutusasetuksen uusin konsolidoitu versio (Ulkoinen linkki)

Vapaaehtoiset vakuutukset

Lisäksi ilma-alukselle on mahdollista ottaa vapaaehtoinen ns. kaskovakuutus, joka korvaa ilma-alukselle itselleen aiheutuneita vahinkoja.

Ilma-aluksen ohjaaja voi hankkia itselleen ilmailuvahingot kattavan tapaturmavakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen.

Päivitetty