Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilmailumääräyskokoelma

Suomen ilmailumääräyskokoelma

Suomen ilmailumääräyskokoelma sisältää osat GEN, AGA, ANS, AIR, OPS, PEL, TRG ja SEC. Ilmailumääräyskokoelman lisäksi kaksi normia sisältyy edelleen nk. normisarjaan. Voimassa olevat normit 1/2000 ja 2/2004 koskevat lentoesteiden merkitsemistä lentopaikan ulkopuolella sekä liikenneoikeuksia ja liikennöintilupien myöntämistä.

EU-sääntelyn soveltamisalan laajentuessa kansallisten ilmailumääräysten kattama alue on merkittävästi kaventunut, ja kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvat nykyisin lähinnä valtion ilmailu sekä lentotoiminta EASA-perusasetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä I tarkoitetuilla ilma-aluksilla (mm. historialliset, experimental- ja harrasterakenteiset ilma-alukset sekä ultrakevytlentokoneet ja autogirot).

GEN-määräykset

GEN-määräykset (General) ovat yleisluonteisia ilmailumääräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi ilma-alusten rekisteröintiä sekä onnettomuus- ja vaaratilanteista raportointia. Tässä sarjassa julkaistaan myös useiden eri sarjojen ilmailumääräysten kumoamista koskevat määräykset.

AGA-määräykset

AGA-määräykset (Aerodromes and Ground Aids) koskevat lentopaikkoja ja maalaitteita. Määräykset pitävät sisällään esimerkiksi lentopaikan rakentamista, pitoa ja hallinnointia koskevia asioita.

ANS-määräykset

ANS-määräykset (Air Navigation Services) koskevat lennonvarmistuspalveluja. Näissä määräyksissä käsitellään ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa, lennontiedottajien lupakirjoja sekä ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelua.

AIR-määräykset

AIR-määräykset (Airworthiness) koskevat ilma-aluksia ja ilmailuvälineitä. AIR-määräyksiin kuuluu erilaisia ilma-alusten lentokelpoisuuteen ja lentokelpoisuuden valvontaan sekä ilma-alusten ja ilmailuvälineiden huoltoon liittyviä määräyksiä.

OPS-määräykset

OPS-määräykset (Operations) eli lentotoimintaa koskevat määräykset käsittelevät esimerkiksi kansallisen sääntelyn alaista yksityis-, ansio-, liikenne- ja helikopterilentotoimintaa, harrasteilmailun lentotoimintaa sekä miehittämättömien ilma-alusten käyttöä.

PEL-määräykset

PEL-määräykset (Personnel Licensing) sisältävät ilmailulupakirjoja sekä niihin liittyviä kelpuutuksia ja valtuutuksia koskevat vaatimukset.

TRG-määräykset

TRG-määräykset (Training) koskevat ilmailun koulutus- ja tarkastuslentotoimintaa.

SEC-määräykset

SEC-määräykset käsittelevät siviili-ilmailun turvaamista laittomilta teoilta.