Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmailun koulutusorganisaation käsikirjat

Lentokoulutusta harjoittavan organisaation on laadittava itselleen käsikirjat, joissa kuvataan organisaation toiminta, tarjottava koulutus sekä turvallisuuden- ja vaatimuksenmukaisuuden valvonta. Käsikirjojen tulee olla kaikkien organisaatiossa työskentelevien ja siellä opiskelevien käytössä.

Tyypillisesti lentokoulutusorganisaatiolla on alla luetellut käsikirjat ja niitä voidaan myös yhdistää. Jotkut lentokoulut ovat rakentaneet käsikirjansa niin, että turvallisuuden hallinta, vaatimuksenmukaisuus ja hallinnolliset käytänteet on yhdistetty yhdeksi käsikirjaksi, kun taas toiset ovat yhdistäneet hallinnolliset käytänteet toimintakäsikirjaan ja muuten noudattaneet alla olevaa mallia.

  • Toimintakäsikirja
  • Koulutuskäsikirja
  • Turvallisuudenhallinnan käsikirja
  • Vaatimuksenmukaisuuden valvonnan käsikirja

Käsikirjojen laajuus riippuu organisaation toiminnasta, ja niitä on päivitettävä toiminnan muuttuessa tai tarpeen mukaan esimerkiksi määräysmuutoksen johdosta. Kuvatessaan menetelmiä käsikirjoihinsa, organisaation tulisi pyrkiä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä tehdään?
  • Kuinka se tehdään?
  • Kenen vastuulla sen hoitaminen on?
  • Missä aikataulussa se suoritetaan?
  • Missä se tehdään?
  • Kuinka yllä olevat asiat saadaan organisaation vaatimuksenmukaisuuden valvonnan järjestelmän piiriin?
Päivitetty