Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kyberturvallisuus on osa ilmailujärjestelmän kokonaisturvallisuutta.

Kuvituskuva

Ilmailun kansallisella turvallisuudenhallinnalla vastataan monimuotoisen ilmailujärjestelmän haasteisiin. Sen avulla myös vahvistetaan Suomen ilmailujärjestelmän sietokykyä suhteessa siihen kohdistuviin uhkiin ja järjestelmän sekä toimintaympäristön muutoksiin. Toimivat turvallisuudenhallinnan rakenteet ylläpitävät saavutettua, korkeaa turvallisuus-tasoa ja varmistavat toiminnan turvallisuuden myös akuuteissa tilanteissa, kuten koronapandemian ollessa käynnissä. Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta kuvataan tarkemmin Suomen ilmailun turvallisuusohjelma, -suunnitelma ja suorituskykymittarit -sivulla.

Tällä sivulla keskitytään kuvaamaan kansallisen tason turvallisuudenhallinnan elementit kyberturvallisuuden osalta sekä kuvaamaan, millä mekanismeilla ja yhteistyöllä sitä toteutetaan. Turvallisuuden perustan muodostavat hyvä turvallisuuskulttuuri, tehokas tiedonkulku toimijoiden ja viranomaisten välillä sekä tiedon pohjalta tehdyt toimenpiteet tunnistettujen turvallisuusriskien hallitsemiseksi. Yhteinen tavoite on turvallinen lentomatka ja matkustajien luottamus lentoliikennejärjestelmään. Suomen ilmailujärjestelmän kyberturvallisuuden perusta muodostuu siitä, että sekä ilmailuviranomainen että toimijat huolehtivat kyberturvallisuudesta oman toimintansa ja vastuidensa osalta ja tekevät aktiivista ja luottamuksellista yhteistyötä toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi. 

Kyberturvallisuustyötä tehdään lisäksi koko liikennejärjestelmän tasolla ja laajemmin koko Suomen yhteiskunnan tasolla. Kyberturvallisuuteen liittyviä kansallisia ohjelmia ja -strategioita on koottu Ohjeita sekä kysymykset & vastaukset-osio-sivulle.

Ilmailun osalta kyberturvallisuuden kehitystä ohjaavat Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestön ICAOn kyberstrategia ja toimeenpano-ohjelma sekä EU-tasolla kyberstrategia, -suunnitelma sekä teemaan liittyvät konseptipaperit ja tiekartat (roadmap). Nämä on koottu Ohjeita sekä kysymykset & vastaukset-osio -sivulle.

Kuva siitä, miten kyberturvallisuus on osa ilmailun kansallista turvallisuudenhallintaa.
Päivitetty