Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma, -suunnitelma ja suorituskykymittarit

Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikassa turvallisuus ja matkustajien luottamus lentoliikennejärjestelmään ovat keskeisiä päämääriä.

Turvallisuusohjelma, -suunnitelma ja suorituskykymittaristo ovat kehittyneitä kansallisen tason turvallisuudenhallinnan mekanismeja. Niillä vastataan monimuotoisen ilmailujärjestelmän haasteisiin ja vahvistetaan Suomen ilmailujärjestelmän sietokykyä suhteessa siihen kohdistuviin uhkiin ja järjestelmän sekä toimintaympäristön muutoksiin. Toimivat turvallisuudenhallinnan rakenteet ylläpitävät saavutettua, korkeaa turvallisuustasoa ja varmistavat toiminnan turvallisuuden myös akuuteissa tilanteissa, kuten nyt korona-epidemian ollessa käynnissä.

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma FASP

Turvallisuusohjelmassa kuvataan kansallisella tasolla ilmailun turvallisuudenhallintajärjestelmä. Se sisältää ilmailun turvallisuuspolitiikan sekä ylätason kuvauksen säädöstaustasta, prosesseista ja turvallisuustyöstä. Uusin päivitys, FASP versio 7.0 julkaistiin 10.12.2020. Päivityksessä korostuvat turvallisuustyön keskeiset elementit: kansainvälisen ja kansallisen tason riskienhallinta sekä riski- ja suorituskykyperusteinen turvalli­suuden varmistaminen. FASPissa kuvataan myös kansallisen tason koordinaatio ilmailun turvallisuuden osalta.

Alla on kerrottu lyhyesti turvallisuusohjelman merkityksestä Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnassa.

FASP-kuvakkeita

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma FPAS

Alla on kerrottu lyhyesti turvallisuussuunnitelman merkityksestä Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnassa. 

Alta löydät 17.3.2021 julkaistun Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelman 2021-2025 (FPAS 2021-2025) sekä ilmailun organisaatioille tehtyjä FPAS 2021-2025-tietoiskuja. Niiden alta löytyy myös edellinen FPAS. Sitä vanhemmat turvallisuussuunnitelmat löydät tarvittaessa Trafifomin julkaisuista.

Suomen ilmailun turvallisuuden suorituskykytavoitteet ja –mittarit SPT, SPI

Alla on kerrottu lyhyesti suorituskykymittariston merkityksestä Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnassa. 

Lisätiedot turvallisuusohjelma FASPista ja sen liitteistä:

  • Heli Koivu, johtava asiantuntija, FASP-koordinaattori
    e-mail: heli.koivu(at)traficom.fi

Globaali turvallisuudenhallinnan ketju

Global Aviation Safety Plan GASP

Globaali ilmailun turvallisuussuunnitelma GASP (Global Aviation Safety Plan) on luotu parantamaan ilmailun turvallisuutta globaalisti ja koordinoidusti.

European Plan for Aviation Safety EPAS

EPAS sisältää ilmailun keskeiset tunnistetut riskit Euroopan tasolla, strategiset turvallisuustavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä ottaa huomioon myös GASPin määrittelemät globaalit tavoitteet. 

EPASin toimenpidevelvoitteet valtioille viedään Suomen osalta käytäntöön ilmailun toimijoita velvoittavassa Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelmassa.