Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma, -suunnitelma ja suorituskykymittarit

Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikassa turvallisuus ja matkustajien luottamus lentoliikennejärjestelmään ovat keskeisiä päämääriä.

Turvallisuusohjelma, -suunnitelma ja suorituskykymittaristo ovat kehittyneitä kansallisen tason turvallisuudenhallinnan mekanismeja. Niillä vastataan monimuotoisen ilmailujärjestelmän haasteisiin ja vahvistetaan Suomen ilmailujärjestelmän sietokykyä suhteessa siihen kohdistuviin uhkiin ja järjestelmän sekä toimintaympäristön akuutteihin tai hitaasti eteneviin muutoksiin. Toimivat turvallisuudenhallinnan rakenteet ylläpitävät saavutettua, korkeaa turvallisuustasoa ja varmistavat toiminnan turvallisuuden kaikissa tilanteissa.

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma FASP

Turvallisuusohjelmassa kuvataan kansallisella tasolla ilmailun turvallisuudenhallintajärjestelmä. Se sisältää ilmailun turvallisuuspolitiikan, strategiset turvallisuustavoitteet sekä ylätason kuvauksen säädöstaustasta, prosesseista ja turvallisuustyöstä. Uusin päivitys, FASP versio 8.0 julkaistiin 4.10.2022. Päivityksessä näkyvät ajankohtaiset teemat, kuten kyberturvallisuus sekä turvallisuustyön keskeiset elementit: turvallisuuskulttuurin merkitys, kansainvälisen ja kansallisen tason riskienhallinta sekä riski- ja suorituskykyperusteinen turvalli­suuden varmistaminen. FASPissa kuvataan myös kansallisen tason koordinaatio ilmailun turvallisuuden osalta.

Alla on kerrottu lyhyesti turvallisuusohjelman merkityksestä Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnassa.

FASP-kuvakkeita

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma FPAS

Alla on kerrottu lyhyesti turvallisuussuunnitelman merkityksestä Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnassa. 

Alta löydät 9.4.2024 julkaistun Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelman 2024 (FPAS 2024) . FPASin alta löytyvät ilmailun organisaatioille tehdyt FPAS-2024 tietoiskut.

Aiempien vuosien turvallisuussuunnitelmat löydät tarvittaessa Traficomin julkaisuista.

The latest version, The Finnish Aviation Safety Plan 2024 (FPAS 2024) was published on 9th April 2024. The English version will be published soon. After that you can find it from Traficom`s English SSP/SPAS - web pages (Ulkoinen linkki) that currently include the FPAS version 2023. Previous FPAS versions can be found from Traficom Publications.

Suomen ilmailun turvallisuuden suorituskykytavoitteet ja –mittarit SPT, SPI

Alla on kerrottu lyhyesti suorituskykymittariston merkityksestä Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnassa. 

Lisätiedot turvallisuusohjelmasta ja -suunnitelmasta sekä suosituskykytavoitteista ja -mittareista

Heli Koivu, johtava asiantuntija, FASP-koordinaattori
e-mail: heli.koivu(at)traficom.fi

Seurantatietoa Suomen ilmailun turvallisuuden tilasta

Seurantatietoa Suomen ilmailun turvallisuuden tilasta löydät Tieto.Traficomin-sivuilta (Ulkoinen linkki)

Globaali turvallisuudenhallinnan ketju

Global Aviation Safety Plan GASP

Globaali ilmailun turvallisuussuunnitelma GASP (Global Aviation Safety Plan) on luotu parantamaan ilmailun turvallisuutta globaalisti ja koordinoidusti.

European Plan for Aviation Safety EPAS

EPAS sisältää ilmailun keskeiset tunnistetut riskit Euroopan tasolla, strategiset turvallisuustavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä ottaa huomioon myös GASPin määrittelemät globaalit tavoitteet. 

EPASin toimenpidevelvoitteet valtioille viedään Suomen osalta käytäntöön ilmailun toimijoita velvoittavassa Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelmassa.

EASAn ja ICAOn nettisivujen lisäksi lisätietoa ja ohjeita turvallisuudenhallintaan löytyy mm. alla olevilta sivuilta:

Päivitetty