Lentokelpoisuuden hallinta

Tyyppihyväksytyn ilma-aluksen lentokelpoisuus

Ilma-alus on lentokelpoinen silloin, kun se on suunniteltu, valmistettu, huollettu ja varustettu siten, että sitä voidaan turvallisesti käyttää ilmailuun. Tyyppihyväksytyn ilma-aluksen omistajan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että ilma-alus on hyväksytyn tyyppisuunnitelman mukainen, sekä huollettu ja varustettu tyyppihyväksynnän haltijan ohjeiden mukaan ohjeissa määriteltyjä käynti- ja kalenteriaikarajoja noudattaen.