Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Säännöllinen lentoliikenne Suomen ja kolmannen maan välillä

Lentoliikenneasetuksessa tarkoitetun Suomen ja kolmannen maan välillä harjoitettavan säännöllisen lentoliikenteen edellytyksenä on, että:

  1. Lentoliikenteen harjoittajalla on liikennelupa ja se on sijoittunut Suomeen;
  2. Lentoliikenteen harjoittaja on kolmannen maan nimeämä yhtiö, ja se täyttää Suomen ja mainitun kolmannen maan välillä tehdyn lentoliikennesopimuksen mukaiset edellytykset liikenteen harjoittamiselle; tai
  3. Lentoliikenteen harjoittaja on kolmannen maan nimeämä yhtiö, ja sillä on EASA:n myöntämä TCO -hyväksyntä.

Lentoliikenteen harjoittaja ei tarvitse erillistä hyväksyntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseen Suomen ja kolmannen maan välillä. Traficom voi kuitenkin pyynnöstä antaa erillisen vahvistuksen liikennöintioikeudesta lentoliikenteen harjoittajalle.


Ei-säännöllinen lentoliikenne Suomen ja kolmannen maan välillä

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajat mukaan lukien Islanti, Liechtenstein ja Norja eivät tarvitse Liikenne- ja viestintävirasto Traficomim myöntämää lentolupaa harjoittaessaan ei-säännöllistä lentoliikennettä Suomen ja kolmannen maan välillä.

Kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajat tarvitsevat aina lentoluvan harjoittaessaan ei-säännöllistä lentoliikennettä Suomen ja kolmannen maan välillä.

Hakemusten käsittely

Lentolupahakemukset toimitetaan sähköpostiosoitteeseen: flightpermissions (at) traficom.fi

Aukioloaikamme ovat 08:00 – 16:15 maanantaista perjantaihin. Hakemuksia ei käsitellä aukioloaikojen ulkopuolella.

Jos kyseessä on odottamaton, kiireellinen ambulanssilento tai lento humanitaarisiin tarkoituksiin, lentoliikenteen harjoittaja voi ottaa työajan ulkopuolella yhteyttä OPS -päivystykseen ops-paivystys (at) traficom.fi. Lentoliikenteen harjoittajaa pyydetään tällaisissa tapauksissa toimittamaan hakemuksen yhteydessä kopiot TCO -hyväksynnästä sekä vakuutustodistuksesta.

Lisätietoja TCO -hyväksynnästä EASA:n WWW-sivustossa http://easa.europa.eu/TCO (Ulkoinen linkki)

Ylilennot

Chicagon yleissopimuksen (Chicago Convention 1944) jäsenvaltion lentoyhtiön kauttakulku Suomen alueen yli on sallittua ei-säännöllisessä lentoliikenteessä ilman ennakkolupaa.

Säännöllisessä reittilentoliikenteessä kauttakulku Suomen alueen yli on sallittu ilman ennakkolupaa sellaisesta maasta olevalle lentoyhtiölle, minkä maan kanssa kauttakulusta on sovittu joko sopimuksessa kauttakulkua kansainvälisessä lentoliikenteessä (Chicago Agreement 1944) tai muussa sopimuksessa Suomen kanssa. Muissa tapauksissa kauttakululle Suomen alueen yli on haettava lupaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

 

 

ACAS communication

Päivitetty