Purjelentäjän lupakirja

Purjelentäjän lupakirja (Sailplane Pilot License SPL) oikeuttaa lentämään yksin purjelentokoneella sekä kokemuksen kartuttua myös ottamaan esimerkiksi kavereita purjelentokoneen kyytiin.

Kansallinen purjelentäjän lupakirja (GPL) on korvattava EASA -lupakirjalla viimeistään 8.4.2021. Lupakirjan haltijan on haettava kansallisen lupakirjansa muuntamista EASA -lupakirjaksi (SPL). 8.4.2021 jälkeen kansallisella purjelentäjän lupakirjalla voi lentää ainoastaan EASA -sääntelyn ulkopuolelle jääviä, ns. liite I -ilma-aluksia.

Näin hankit purjelentäjän lupakirjan

1: Ikävaatimus

Hakiessasi SPL -lupakirjaa Traficomista, sinun tulee olla vähintään 16 -vuotias.

Ilmailun lupakirjoihin liittyvät yhteystiedot