Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Turvallisen toiminnan malli ilmailukerhoille

Harrasteilmailun turvallisuusprojektin aikana on tunnistettu, että harrasteilmailun kerhot ovat turvallisuustyössä avainasemassa. Kerhojen työ perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen. Tarvitaan harrasteilmailuyhteisön turvallisuustyön toimintamalli ja toimijoiden välinen yhteistyöverkosto, jolla tuetaan kerhojen työtä, lisätään vuorovaikutusta, vähennetään päällekkäisyyttä ja jaetaan parhaita käytäntöjä, koulutus- ja ohjemateriaalia kaikkien käyttöön sekä löydetään myös kustannussäästöjä tätä kautta. Alkuvuodesta 2015 tehtiin harrasteilmailijoita kouluttavien kerhojen vastuutahoille kysely, jossa kartoitettiin kerhojen näkemyksiä yhteistyöstä muiden kerhojen ja harrasteilmailun toimijoiden kanssa.

Turvallisuuden kannalta merkitsevää on, miten tavoitetaan yksittäiset harrastajat, jotka eivät osallistu kerhotoimintaan tai turvallisuusaiheisiin seminaareihin. Projektissa on etsitty uudenlaisia keinoja, joilla nämä harrastajat tavoitetaan.

On ollut hienoa nähdä, kuinka konkreettisiin toimenpiteisiin on saatu tekijöitä ja ilmailun harrastajat ovat ilmoittautuneet aktiivisesti mukaan kehitystyöhön.

Päivitetty