Vastuut ilma-aluksen lentokelpoisuudesta

Ilma-aluksen omistamiseen tai huoltamiseen liittyy velvollisuuksia ja vastuita, jotka poikkeavat niistä, mitä ohjaajana toimivalle ilma-aluksen päällikölle on määrätty.

Linkkejä:

Ilmailulaki  (Ulkoinen linkki)

EU:n huoltotoiminta-asetus (Ulkoinen linkki) - omistajaa koskee erityisesti luvut B ja C, sekä huoltajaa luvut D ja E. (Ei koske kansallisen sääntelyn piirissä olevia ilma-aluksia, joille noudatetaan sen sijaan kansallisia AIR -sarjan ilmailumääräyksiä.)