Yhdistetyt lentokelpoisuusorganisaatiot

Ilma-aluksen omistaja on vastuussa ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta. Omistaja voi sopimuksella siirtää tämän vastuun yhdistetylle lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle (Part-CAO). CAO –toimilupa voidaan myöntää kattamaan sekä huolto- että lentokelpoisuuden hallinta, tai toimilupa voidaan myöntää kattamaan vain huoltotoimintaa taikka lentokelpoisuuden hallintaa. Part-CAO:Ssa ei ole SMS vaatimusta. Traficom myöntää suomalaisten CAO -organisaatioiden toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa.

CAO -toimiluvalla voidaan huoltaa ja hallinnoida lentokelpoisuutta niiden ilma-alusten osalta, joita ei luokitella vaativiksi moottorikäyttöisiksi ilma-aluksiksi ja joita ei käytetä liikenneluvalliseen kaupalliseen ilmakuljetukseen (AOC). Kaupallisen liikenteen lentotoimintaluvan alaisessa toiminnassa lentokelpoisuudesta tulee aina vastata hyväksytty Part CAMO -organisaatio.

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta tarkoittaa ilma-aluksen huolto-ohjelman laatimista ja ylläpitoa, sekä huolehtimista huolto-ohjelman mukaiseten huoltojen tekemisestä ajallaan hyväksytyn huoltajan toimesta, ja ilma-aluksen teknisen kirjanpidon ylläpitämistä ja säilyttämistä.

Yhdistetty lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi saada myös oikeuden suorittaa lentokelpoisuustarkastuksia (=katsastuksia) ilma-aluksille.

 

Part-CAO -toimiluvan hakeminen

Voit hakea yhdistetyn lentokelpoisuuden hallintaorganisaation toimilupaa Traficomilta, jos organisaation kotipaikka on Suomessa.
Asian käsittelyä varten Traficom nimeää organisaationne vastuutarkastajan, joka on yhteyshenkilönne luvan hyväksyntään liittyvissä asioissa.
Tarvittaessa voit olla yhteydessä Traficomiin jo ennen virallista hakemusta.

Lainsäädännöllinen perusta

Vaatimukset ilma-alusten jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan on esitetty komission asetuksessa (EU) N:o 1321/2014 ja sen liitteessä Vd (Part-CAO).

Säädökset

•Komission asetus (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki) (EU) N:o 1321/2014 (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki)

Katso myös

•Teknisen matkapäiväkirjan mallisivu