Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

2020 CEF Liikenne MAP -haku

CEF Liikenne 1 -ohjelmasta järjestetään ohjelmakauden viimeinen CEF liikenne -haku, joka on avoinna 15.12.2020–22.3.2021.

Komissio järjesti hakuun liittyvän virtuaalisen infopäivän 14.1.2021. Virtuaalisen infopäivän tallenne on nähtävissä täältä. (Ulkoinen linkki)

Haussa on jaossa 200 M€, josta yleiseen osuuteen on varattu 160 M€ ja koheesioon 40 M€. Kustannukset ovat tukikelpoisia hakemuksen jättöhetkestä vuoden 2024 loppuun asti.  14.1.2021 pidetyssä virtuaalisessa infopäivässä Komissio kertoi, että yleiseen osuuteen varattu summa todennäköisesti vielä kasvaa, koska aikaisemmista CEF-rahoitushauista palautuu rahaa käytettäväksi tällä budjettikaudella

Haussa tuetaan vain selvityksiä, jotka koskevat ennalta määritettyjä hankkeita ydinverkkokäytävillä ja muilla ennalta määritetyillä ydinverkon osilla. 

Haussa priorisoidaan selvitykset, jotka tähtäävät rakennustöiden aloitukseen vuosina 2021-2024. Myös hankkeille, joiden rakentaminen on mahdollista vasta vuoden 2024 jälkeen, voidaan hakea tukea, mutta niiden prioriteetti on alhaisempi. 

2020 CEF Liikenne MAP -haku

 

Haku auennut

15.12.2020

Komission virtuaalinen infopäivä

14.1.2021

Lyhyt määrämuotoinen hanketiivistelmä

Traficomille, joka kokoaa niistä koosteen liikenne- ja viestintäministeriölle (LVM)

17.2.2021

Hakemuksen A-lomake jätettävä Traficomille, joka toimittaa ne
liikenne- ja viestintäministeriölle allekirjoitettavaksi (LVM)

12.3.2021

Hakemusten jättöpäivä

22.3.2021

Hakemusten arviointi (arvio)

4-5/2021

Tukihankkeiden valinta (arvio)

6/2021

Hakijoiden informointi (arvio)

7/2021

Tukisopimusten allekirjoitus

8/2021 alkaen

CEF Liikenne -hakujen koordinointi siirtyy 1.1.2021 alkaen Traficomille. 

Jäsenvaltion tulee hyväksyä hakemus. Kansallista käsittelyä varten tulee hakijan täyttää hankkeen tiedot määrämuotoiselle hanketiivistelmäpohjalle . Se tulee täyttää ohjeiden mukaisesti ja lähettää määräaikaan mennessä siinä mainitulle Traficomin yhteyshenkilölle, joka kootusti toimittaa kaikki tiivistelmät liikenne- ja viestintäministeriölle.

Jäsenvaltion edustaja (liikenne- ja viestintäministeriö) allekirjoittaa hakemuksen A-lomakkeen. Jäsenvaltion allekirjoitusten hankkiminen riittävän aikaisin on hakijan vastuulla. Kansalliset aikarajat ovat hyvissä ajoin tiedossa ennen virallista jättöpäivää komissiolle. Katso hakemukseen syötettävät LVM:n yhteystiedot.

Hankkeiden, joissa on mukana osapuolia muista EU-maista, on seurattava näiden maiden kansallisia aikatauluja ja hyväksymisprosesseja.

Selvityksiä koskeviin hakemuksiin ei tarvita ympäristöviranomaisten hyväksyntää (C-lomake). Itse C-lomake on kuitenkin pakollinen osa hakemusta.

Lisätietoja hausta löytyy komission sivuilta (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja CEF liikenne -ohjelmasta: CEF-asetus (Ulkoinen linkki) ja CEF-työohjelmat  (Ulkoinen linkki)

 

Yhteyshenkilöt

Atte Melasniemi, atte.melasniemi@traficom.fi, +358 29 534 5408

Marko Mäenpää, marko.maenpaa@traficom.fi, +358 29 534 6792