Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

2023 CEF Liikenne -haku avautui 26.9.2023 ja haku sulkeutuu 30.1.2024 kello 17.00 Keski-Euroopan aikaa. Haun budjetti on 7 miljardia euroa ja haussa rahoitetaan projekteja, jotka tähtäävät Euroopan liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen ja modernisointiin sekä auttavat edistämään Euroopan liikenneverkon vihreää siirtymää.

Rahoitettavat projektit

Haussa rahoitetaan projekteja TEN-T-ydinverkolla ja kattavalla verkolla koskien seuraavia aloja:

  • Rautatiet
  • Sisävesiliikenne
  • Merisatamat ja sisävesisatamat
  • Liikenneturvallisuus (tieliikenne)
  • Rautatie-/maantieterminaalit 
  • Multimodaalit logistiset alustat
  • Multimodaalit matkustajaliikenteen solmukohdat
  • Liikenteen älykkäät ja yhteentoimivat sovellukset
  • Turvallinen ja turvattu liikkuvuus (safe and secure mobility)
  • Liikenneinfrastruktuurin resilienssin parantaminen 
2023 CEF Liikenne -hakuAikataulu

Kaikki suomalaiset CEF-hakemukset tarvitsevat kansallisen hyväksynnän. Kansallinen hyväksyntä tarvitaan myös kansainvälisille CEF-hakemuksille, joissa on mukana suomalainen tuensaaja. Tätä varten hakijoiden tulee toimittaa hakemusten A- ja B-lomakkeet sekä suomenkielinen projektitiivistelmä  Liikenne- ja viestintävirastoon, joka toimittaa hakemukset liikenne- ja viestintäministeriöön.

Huomiokaa, että hakemuslomakkeissa ja projektitiivistelmässä ilmoitetut hankkeen kustannukset ja hankkeen keskeinen sisältö eivät saa enää muuttua niiden palauttamisen jälkeen.

Hakemusten valmiit A- ja B-lomakkeet sekä suomenkielinen projektitiivistelmä tulee toimittaa Liikenne- ja viestintävirastoon 2.1.2024 virka-ajan loppuun mennessä. 

Puutteelliset tai määräajan jälkeen toimitetut asiakirjat saattavat johtaa siihen, ettei valtioneuvoston puoltoa hakemukselle ole mahdollista saada määräajassa. 

Liikenne- ja viestintävirasto toivoo, että hakijat olisivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä Liikenne- ja viestintävirastoon hakemuksestaan, jotta voidaan muodostaa kokonaiskuva Suomen hakemusten määrästä ja sisällöstä.

Toteutushankkeiden (works) sekä maatöitä sisältävien selvityksien  (studies with physical interventions) osalta vaaditaan ympäristöviranomaisten hyväksyntä (the environmental compliance file-lomake). Lisätietoja: Ohje CEF-tuen hakemiseen the enviromental compliance file.   

Ympäristöministeriön yhteyshenkilönä toimii Roosa Kellokoski (roosa.kellokoski@gov.fi) 

The enviromental compliance file-lomake on ladattavissa komission Funding & Tenders portaalista.

Hakijan tulee toimittaa täytetty ympäristölomake (the enviromental compliance file) sekä tarvittavat lausunnot ympäristöministeriöön 2.1.2024 virka-ajan loppuun mennessä.

Hakijoita pyydetään olemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä ympäristöministeriöön, mikäli  hankkeelle tarvitaan ympäristöviranomaisten hyväksyntä.

Letter of support (Member State Agreement) toimitetaan hakijoille kansallisen hyväksynnän jälkeen.Tammikuu 2024 
Haku sulkeutuu30.1.2024 kello 17.00 (CET)
Hakemusten arviointi Helmikuu - Kesäkuu 2024 
Tukihankkeiden valintaHeinäkuu 2024 
Tukisopimusten allekirjoitusSyyskuu - Lokakuu 2024 

Haku perustuu CEF 2021–2027 työohjelmaan. Työohjelma löytyy komission sivuilta. (Ulkoinen linkki)

Komission järjestämä 2023 CEF Transport -haun infotilaisuus (Ulkoinen linkki) pidettiin 10.10.2023.  (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäviraston 17.10.2023 järjestämän virtuaalisen infotilaisuuden esitykset löydät täältä

Päivitetty