Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

CEF Liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan haun toinen vaihe

CEF Liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan haun toinen vaihe avautui 20.1.2022 ja haun toinen vaihe sulkeutuu 7.6.2022 kello 17.00 Keski-Euroopan aikaa. Haun budjetti on 1.5 miljardia euroa ja haussa rahoitetaan projekteja, jotka tähtäävät vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin rakentamiseen ja edistävät liikenteen hiilestä irtautumista TEN-T-verkolla.

Rahoitettavat projektit

Haussa rahoitetaan projekteja, jotka tähtäävät vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin rakentamiseen. Rahoitushaku toteutetaan niin sanottuna sekahakuna (blending), jossa yhdistetään EU-tuki ja ulkopuolinen lainarahoitus. Lainarahoituksen minimimäärä on 10 % projektin kustannuksista. Lainarahoituksen voi myöntää komission hyväksymä ns. Implementing Partner tai kaupallinen pankki. Hakumenettely on suoraviivaisempi, jos lainarahoituksesta vastaa komission Implementing Partner -statuksella toimiva rahoituslaitos. Suomessa Finveralla on Implementing Partner status. Tutustu listaan kaikista komission Implementing Partnereista (Ulkoinen linkki). (Ulkoinen linkki) Huomaathan, että lainarahoitus on edellytys hakuun osallistumiselle, mutta lopulliset tukipäätökset rahoitettavista projekteista tekee komissio.

Haku jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

  • Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri - yksikköavustukset (unit contributions)
  • Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri - LNG (works - LNG)
  • Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri - nollapäästöt (works - zero emissions)
CEF Liikeenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan haun toinen vaiheAikataulu

Kaikki Suomesta lähtevät CEF-hakemukset tarvitsevat kansallisen hyväksynnän. Tätä varten hakijoiden tulee toimittaa hakemusten A- ja B-lomakkeet sekä suomenkielinen projektitiivistelmä  Traficomiin. 

Valmiit A- ja B-lomakkeet sekä suomenkielinen projektitiivistelmä tulee toimittaa Liikenne- ja viestintävirastoon 2.5.2022 virka-ajan loppuun mennessä.

Toteutushankkeiden sekä maatöitä sisältävien selvityksien osalta vaaditaan ympäristöviranomaisten hyväksyntä (the Environmental Compliance File-lomake). Lisätietoja: Ohje CEF-tuen hakemiseen the enviromental compliance file.  Ympäristöministeriön yhteyshenkilönä toimii Minna Torkkeli (minna.torkkeli@gov.fi) 

Huom. CINEA on julkaissut listauksen poikkeuksista (Ulkoinen linkki) koskien the Enviromental Compliance File -lomakkeen täyttämistä.

The Enviromental Compliance File-lomake on ladattavissa Komission Funding & Tenders portaalista.

Hakijan tulee toimittaa täytetty the enviromental compliance file -lomake sekä tarvittavat lausunnot ympäristöministeriöön viimeistään 2.5.2022 virka-ajan loppuun mennessä.

Hakijoita pyydetään olemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä ympäristöministeriöön, mikäli  hankkeelle tarvitaan ympäristöviranomaisten hyväksyntä.

Liikenne- ja viestintäministeriö esittelee hankkeet Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnalle, joka vastaa CEF-hakemusten hyväksynnästä. Letter of support (member state agreement) on mahdollista toimittaa hakijoille vasta raha-asiainvaliokunnon hyväksynnän jälkeen.

Hankkeet on tarkoitus esitellä 25.5.2022 raha-asiainvaliokunnalle.
Haku sulkeutuu7.6.2022 kello 17.00 (Brysselin aikaa)
Hakemusten arviointi (arvio)Heinäkuu - elokuu 2022
Tukihankkeiden valinta (arvio)Lokakuu 2022
Tukisopimusten allekirjoitus (arvio)Helmikuu - maaliskuu 2023

Komissio järjesti 14.10.2021  virtuaalisen infotilaisuuten (Ulkoinen linkki) vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevasta hausta.

Haku perustuu CEF 2021–2027 työohjelmaan. Työohjelma löytyy komission sivuilta. (Ulkoinen linkki)

 

Päivitetty