Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Joukkoliikenteen informaatiopalvelut

Liikennehallinnon pyrkimyksenä on antaa tilaa markkinaehtoisille toimijoille matkustajille suunnattujen palveluiden, kuten reittioppaiden ja MaaS-palveluiden kehittämisessä.

Liikennepalvelulain myötä henkilöliikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutietojen valtakunnallinen kokoaminen muuttui, mikä tarjoaa matkustajainformaatiopalveluita tarjoaville yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia. Nyt liikkumispalveluiden tarjoajat avaavat reitti- ja aikataulutiedot avointen rajapintojen kautta suoraan toisten toimijoiden ja palvelun kehittäjien käyttöön. Tiedot rajapinnoista avataan NAP-palvelun kautta. 

Traficom jatkaa Matka.fi reittioppaan ylläpitoa toistaiseksi

Traficom ylläpitää toistaiseksi valtakunnallista reittiopaspalvelua, Matka.fi:tä. Asiakkaita on pyydetty tarkistamaan 1.7.2018 alkaen linja-autoliikenteen markkinaehtoinen vuorotarjonta liikennöitsijältä tai muista reittiopaspalveluista, sillä kaikki markkinaehtoiset toimijat eivät ilmoita tietojaan matka.fi-palveluun. Lue lisätietoa Matka.fi-palvelusta ja sen kattavuudesta .

Fintraffic Oy on Traficomin toimeksiannosta mukana Digitransit yhteistyössä

Digitransit on avoimeen lähdekoodiin perustuva tuote, joka tarjoaa alustan valtakunnallisten reittioppaiden kehittämiselle. Digitransit on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n ja TVV LMJ Oy:n (Waltti-kaupunkien) ylläpitämä palvelu (www.digitransit.fi (Ulkoinen linkki)). Digitransitia hyödyntävät ylläpitäjien lisäksi myös ulkopuoliset palveluiden kehittäjät.

Fintraffic toimittaa tiettyä reitti- ja aikataulutietoa Digitransit-palveluun. Tämä tarkoittaa, että kaupunkien ja Ely-keskusten sopimusliikenne sekä RAE-työkalulla digitoitu liikenne edelleen tallentuu koontikantaan ja välittyy Digitransitiin ja Matka.fi:hin siltä osin kuin kyseinen tieto ei siirry Digitransitiin muista lähteistä. Myös VR:n ja Finavian toimittama tieto tallentuu toistaiseksi koontikantaan. Tällä tuetaan matkustajien tietopohjan säilymistä edellä kuvatun liikenteen osalta ja palveluiden kehittäjien mahdollisuuksia tehdä myös kaupunkiseutujen ulkopuolella reittiopaspalveluja loppukäyttäjille.

Mikäli liikkumispalvelujen tarjoajat niin haluavat, ne voisivat yhteistyössä varmistaa, että Digitransitissa olisi jatkossakin kattavaa liikkumistietoa koottuna ja tarjolla avoimissa rajapinnoissa esim. reittioppaita varten. Monet kaupungit ovat jo mukana Digitransitissa TVV LMJ Oy:n koordinoinnin kautta.

Traficom kannustaa matkustajainformaatiopalveluiden kehittämiseen

Traficom viestii matka.fi- ja Digitransit-palvelujen tilanteesta toimijoille, jotta ne voivat sovittaa oman toimintansa viraston tarjoamiin palveluihin ja edistää osaltaan liikennepalvelulain toimeenpanoa. Virasto pyrkii edistämään keinoja, joilla sekä koontikantatyö (tiedonkeruu, yhteensovitus ja laadunvarmistus), että valtakunnallinen reittiopaspalvelu olisi mahdollista jatkossa toteuttaa voimakkaammin markkinalähtöisenä.