Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Joukkoliikenteen rahoitus

Joukkoliikenteen rahoitus koostuu valtion ja kuntien rahoituksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö ja joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset hankkivat kaikille avoimia joukkoliikennepalveluita. Linja-autoliikenteessä kuntien rahoitusosuus on merkittävästi valtionrahoitusosuutta suurempi.

Markkinaehtoinen joukkoliikenne toimii ilman julkista tukea. Avoimen joukkoliikenteen rinnalla kunnat järjestävät lakisääteisiä henkilökuljetuksia sekä Kansaneläkelaitoksen lisäksi korvaavat kansalaisten matkakustannuksia.

Joukkoliikenteen määrärahat 2021

Joukkoliikenteen valtionrahoitus jakautuu eri momenteille, joilla tavoitellaan alueesta riippuen kilpailukykyistä tai peruspalvelutasoista joukkoliikennettä. Tämän lisäksi rahoitetaan joukkoliikenteen erityispalvelutasoa, kehittämishankkeita sekä liikkumisen ohjausta.

Valtion suora rahoitus joukkoliikenteelle on vuoden 2021 talousarvion mukaan noin 110 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi vuoden 2020 neljännessä ja seitsemännessä lisätalousarvioissa tuettiin joukkoliikennettä yhteensä 211 miljoonalla eurolla. Tuki käytettiin koronatilanteista johtuvan rahoitusvajeen paikkaamiseen ja elvyttäviin kehittämishankkeisiin. 

Joukkoliikenteen valtionavustukset

Traficom myöntää suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen valtioavustukset sekä tekee päätöksen ELY-keskusten määrärahakiintiöistä, jonka liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa tilijaottelun muutoksella. Traficomin käytössä on JUKU-järjestelmä, jolla valtionavustukset haetaan. Julkisesta JUKU-palvelusta voi myös tarkastella kootusti joukkoliikenteen valtionrahoitusta ja muita joukkoliikenteen tunnuslukuja.

JUKU-järjestelmä(Ulkoinen linkki)

Sähköinen asiointi

Ilmainen