Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Joukkoliikenteen rahoitus koostuu valtion ja kuntien rahoituksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö ja joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset hankkivat kaikille avoimia joukkoliikennepalveluita. Linja-autoliikenteessä kuntien rahoitusosuus on merkittävästi valtionrahoitusosuutta suurempi. Koronapandemia muutti vähensi merkittävästi joukkoliikenteen käyttöä 2020-2022 ja sen vaikutukset jatkuvat edelleen.

Markkinaehtoinen joukkoliikenne toimii ilman julkista tukea. 

Avoimen joukkoliikenteen rinnalla kunnat järjestävät lakisääteisiä henkilökuljetuksia sekä Kansaneläkelaitoksen lisäksi korvaavat kansalaisten matkakustannuksia.

Joukkoliikenteen määrärahat 2023

Joukkoliikenteen valtionrahoitus jakautuu eri momenteille, joilla tavoitellaan alueesta riippuen kilpailukykyistä tai peruspalvelutasoista joukkoliikennettä. Tämän lisäksi rahoitetaan joukkoliikenteen erityispalvelutasoa, kehittämishankkeita sekä liikkumisen ohjausta.

Valtion suora rahoitus joukkoliikenteelle on vuoden 2023 talousarvion mukaan noin 102 miljoonaa euroa. 

Joukkoliikenteen valtionavustukset

Traficom myöntää suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen valtioavustukset sekä tekee päätöksen ELY-keskusten määrärahakiintiöistä, jonka liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa tilijaottelun muutoksella. Traficomin tieto.traficom.fi -palvelusta voit tarkastella joukkoliikenteen rahoituksen tunnuslukuja.

Päivitetty