Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kansainväliset VAK-rautatiesopimukset

Suomen ja muiden kansainväliseen rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF) liittyneiden RID-määräyksiä soveltavien maiden välisissä vaarallisten aineiden kuljetuksissa (VAK) rautatiellä noudatetaan sopimuksen liitteenä C olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä (RID). Suomen ja Venäjän välillä on voimassa oma VAK-sopimuksensa.

Muualla verkossa

OTIF: Dangerous Goods (Ulkoinen linkki) (RID)

Organisation for Co-Operation between Railways (OSJD (Ulkoinen linkki))

Päivitetty