Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kansainväliset VAK-rautatiesopimukset

RID-määräykset

Suomen ja muiden kansainväliseen rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF) liittyneiden RID-määräyksiä soveltavien maiden välisissä vaarallisten aineiden kuljetuksissa (VAK) rautatiellä noudatetaan sopimuksen liitteenä C olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä (RID).

COTIF-yleissopimus

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus COTIF (52/2006 (Ulkoinen linkki))

RID-erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niissä maissa, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa RID-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kotimaan kuljetuksessa Suomessa. 

Suomi on allekirjoittanut seuraavat RID-erillissopimukset:

- ei erillissopimuksia 

Sopimukset vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä

SOPIMUS (tehty Naantalissa 25.6.2013) Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä

  • Laki vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (76/2014 (Ulkoinen linkki)) (HE 41/2014 (Ulkoinen linkki))
  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (sopimussarjan nro 77/2014 (Ulkoinen linkki)) - sopimusteksti on asetuksen liitteenä

Tekninen sopimus:

Teknisessä sopimuksessa määrätään vaarallisten aineiden kuljetusten yksityiskohdista kuten pakkauksista, säiliöistä, kuljetusyksiköiden merkitsemisestä ja rahtikirjan sisällöstä. Tekniset määräykset perustuvat  SMGS-sopimuksen vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiin, jotka pitkälti vastaavat EU-maissa sovellettavia COTIF-sopimuksen sisältämiä RID-määräyksiä.

SOPIMUS (tehty Taipaleessa 8.10.2014) Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta

  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (sopimussarjan nro 96/2014 (Ulkoinen linkki)) - sopimusteksti on asetuksen liitteenä

PÖYTÄKIRJA (tehty Helsingissä 14.12.2017) muutoksista vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä 8 päivänä lokakuuta 2014 tehtyyn sopimukseen

  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen liitteen muuttamisesta (sopimussarjan nro 7/2018 (Ulkoinen linkki)) - pöytäkirja on asetuksen liitteenä
  • Pöytäkirjan liite (tekniset määräykset)  (Liikenteen turvallisuusvirastossa 17.-18.5.2017 pidetyssä kokouksessa parafoitu pöytäkirjan liite (tekniset määräykset) venäjäksi ).

Muualla verkossa

OTIF: Dangerous Goods (Ulkoinen linkki) (RID)

Organisation for Co-Operation between Railways (OSJD (Ulkoinen linkki))