Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Maanteiden yleis- ja tiesuunnitelmat

Traficom hyväksyy kaikki maanteiden yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat. Erityisestä syystä Traficom voi toimittaa suunnitelman hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintäministeriöön.

Traficom hyväksyy myös rautateiden yleissuunitelmat ja ratasuunnitelmat. Liikenne- ja viestintäministeriö ratkaisee rautatien lakkauttamista koskevat ratasuunnitelmat.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tai Väylävirasto teettää maantien yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat. Väylävirasto voi ottaa vastattavakseen merkittävää tiehanketta koskevan yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman laatimisen. Kaikki muut suunnitelman teettää ELY –keskus.