Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

CEF Verkkojen Eurooppa (CEF=Connecting Europe Facility) -välineen kautta rahoitetaan hankkeita, joilla kehitetään Euroopan unionin energia-, liikenne- ja digitaalisia yhteyksiä. CEF2 rahoituskauden 2021–2027 budjetti on n. 30 miljardia euroa, josta liikennealan osuus on n. 23 miljardia euroa. EU:n enimmäistuki rakentamiseen on 30 % ja suunnitteluun 50 %.

CEF2-ohjelman tavoitteena on

  • Rakentaa, kehittää, modernisoida ja saattaa valmiiksi valmiiksi Euroopan laajuiset liikenne-, energia-, ja digitaaliset verkot
  • Ydinverkon toteuttaminen vuoteen 2030 mennessä ja kattavan verkon vuoteen 2050
  • Ilmastotavoitteiden saavuttaminen (60 % ohjelman rahoituksesta kohdistetaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseen)
  • Kehittää TEN-T -verkon osia sekä siviili- että sotilaallisen liikkuvuuden parantamiseksi

Komissio valmistelee hakuohjelmat, julkaisee haut ja pitää haun avautuessa infotilaisuuden. Tulevista ja avoinna olevista hauista löytyy tietoa Euroopan ilmasto, infrastruktuuri ja ympäristö toimeenpanoviraston CINEA:n sivuilta. (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki) Yleensä tieto hausta ja sen sisällöstä tulee vasta lähellä haun avautumista.

Yhteyshenkilöt

Atte Melasniemi, atte.melasniemi@traficom.fi, +358 29 534 5408

Marko Mäenpää, marko.maenpaa@traficom.fi, +358 29 534 6792

Päivitetty