Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevat kansainväliset määräykset

Yleissopimus

Chicago-sopimus

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimus (SopS 11/1949 (Ulkoinen linkki)). Muutostiedot löytyvät tästä (Ulkoinen linkki).

Chicago-sopimuksen liite 18 sisältää vaarallisten aineiden ilmakuljetusmääräykset "Safe Transport of Dangerous Goods by Air"

ICAO-TI on Chicago sopimuksen nojalla standardeina julkaistut vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat tekniset määräykset (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air)

  • ICAO-TI:n 2023–2024 painos on voimassa 1.1.2023 lähtien.
  • ICAO-TI käsittää kokonaisuudessaan kaksi nidettä: varsinaisen teknisen määräyskokoelman, joka on tarkoitettu kaikille kuljetusten osapuolille ja viranomaisille, sekä täydennysosan (Supplement), joka on tarkoitettu lähinnä viranomaisille.

-----

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (IATA) julkaisee ICAO-TI:n minimivaatimukset täyttävää IATA-DGR:ää, joka on apuväline vaarallisten aineiden lentokuljetusmääräyksiä tutkittaessa.

ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, (Doc 9284)

IATA-DGR: IATA Dangerous Goods Regulations

Päivitetty