Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa (VAK) ja siihen liittyvässä muussa toiminnassa on noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ottamalla huomioon kuljetettava aine ja sen määrä ja vaarallisuus.

Vaarallisten aineiden pakkaajan, lähettäjän, laivaajan, lastinantajan, kuormaajan, kuljetuksen suorittajan, kuljettajan ja vastaanottajan sekä muun kuljetuksen turvallisuuteen vaikuttavan on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä niistä ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle aiheutuvien vahingollisten seurausten vähentämiseksi tarvittavat toimenpiteet tulevat tehdyiksi. 

Kotimaan rautatiekuljetuksissa noudatetaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Traficomin määräyksen liitteet sisältävät yksityiskohtaiset vaatimukset mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, säiliöistä, tarvittavista asiapapereista ja varusteista sekä rahtikirjan, pakkausten, säiliöiden ja vaunun merkinnöistä.

Kansainväliset RID-määräykset ovat olleet perustana laadittaessa Suomen kansallisia rautatiekuljetusmääräyksiä.

Traficom valvoo vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä säilytystä. 

Säädökset ja määräykset (Ulkoinen linkki) 

Kansainväliset vak-rautatiesopimukset 

Rajat ylittävissä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa sovelletaan kansainvälisiä sopimuksia (Ulkoinen linkki).

RID-erillissopimuksia (Ulkoinen linkki) saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niissä maissa, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa RID-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa Suomessa.

Päivitetty