Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset

Kotimaisissa rautatiekuljetuksissa noudatetaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia (719/1994 muutoksineen) sekä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaa asetusta (195/2002 muutoksineen) sekä Traficomin määräystä vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä.

Traficomin määräyksen liitteet sisältävät yksityiskohtaiset säännökset mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, tarvittavista asiapapereista, ajoneuvojen hyväksynnästä ja varusteista, ajoluvasta, vapaarajoista sekä rahtikirjan, pakkausten ja ajoneuvon/vaunun merkinnöistä.

Kansainväliset RID-määräykset ovat olleet perustana laadittaessa Suomen kansallisia rautatiekuljetusmääräyksiä.

Traficom valvoo vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä säilytystä. Suomesta lähteviä ja Suomeen tulevia vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä säilytystä valvovat myös Tulli ja Rajavartiolaitos kumpikin toimialallaan. Traficomilla on myös näissä tapauksissa ensisijainen valvontavastuu.

Säädökset ja määräykset (Ulkoinen linkki) 

Kansainväliset vak-rautatiesopimukset 

Rajat ylittävissä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa sovelletaan kansainvälisiä sopimuksia (Ulkoinen linkki).

RID-erillissopimuksia (Ulkoinen linkki) saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niissä maissa, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa RID-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa Suomessa.

Muualla verkossa