Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Aluksen rekisteröinti

Suomalaiset kauppamerenkulkuun käytettävät alukset on rekisteröitävä. Rekisteriä pitävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Ahvenanmaan valtionvirasto. Traficom pitää alusrekisteriä koko Suomessa, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Aluksista, joiden kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa, vastaa Ahvenanmaan valtionvirasto. Samat viranomaiset käsittelevät myös aluskiinnitysasiat.

Aluksen rekisteröinti ja muutoksista ilmoittaminen

Vähintään 15 metriä pitkä alus, jonka kotipaikka ei ole Ahvenanmaan maakunnassa, on rekisteröitävä aluksena Traficomin ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin ennen kuin sitä saadaan käyttää kauppamerenkulkuun. Rekisteriin voidaan omistajan pyynnöstä merkitä myös kauppamerenkulkuun käytettävä alus, jonka pituus on vähintään 10 metriä (vapaaehtoinen rekisteröinti). Alukselle annetaan todistuksena rekisteröinnistä kansallisuuskirja.
Huvialukset ja pienemmät vähintään 5,5 metriä pitkät veneet rekisteröidään vesikulkuneuvona liikenneasioiden rekisteriin

Aluksen omistajan on varmistettava 30 päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, että alus on rekisterissä, ja ilmoittaa rekisteritietojen muutoksesta Traficomiin. Jos aluksen nimi on muutettu, sitä ei saa käyttää kauppamerenkulkuun ennen kuin nimenmuutos on ilmoitettu rekisteriin.

Rekisteritiedot ovat pääsääntöisesti julkisia. Voit tilata otteen aluksen rekisteritiedoista tai rasitustodistuksen, josta näet kiinnitys- ja rasitustiedot. Asiakirjat ovat maksullisia. 

Aluksen poistaminen rekisteristä

Alus on poistettava rekisteristä, jos se ei enää täytä rekisteröinnin edellytyksiä, se on tuhoutunut, julistettu kuntoonpanokelvottomaksi tai kadonnut. Aluksen omistajan on poistettava alus rekisteristä 30 päivän kuluessa edellä mainitusta tapahtumasta.

Jos alus on muuttunut ulkomaiseksi, on aluksen viimeisen suomalaisen omistajan haettava aluksen rekisteristä poistamista.

Alusta rekisteristä poistettaessa siinä ei voi olla voimassa olevia kiinnityksiä  tai muita rasituksia. 

Rakenteilla olevan aluksen rekisteröinti ja poisto

Suomessa rakenteilla oleva alus voidaan pyynnöstä merkitä rakenteilla olevana aluksena rekisteriin, jos alus valmistuttuaan täyttää rekisteröinnin edellytykset. Jos rakenteilla oleva alus on tarkoitus viedä ulkomaille rekisteröitäväksi sen valmistuttua, se voidaan aluksen tulevasta kansallisuudesta ja käyttötarkoituksesta riippumatta merkitä alusrakennuksena rekisteriin. Rakenteilla olevana aluksena rekisteröity alus on valmistuttuaan joko rekisteröitävä aluksena tai poistettava rekisteristä.

Jos alus poistetaan kokonaan rekisteristä, ei sillä saa olla kiinnityksiä tai muita rasituksia. 

Aluksen tunnuskirjaimet

Rekisteriin merkityllä ja ulkomaanliikenteeseen käytettävällä suomalaisella kauppa-aluksella on oltava kansainvälisen järjestelmän mukaiset tunnuskirjaimet. Aluksella, joka on tarkoitettu toisen aluksen käyttövoiman kuljetettavaksi, ei tunnuskirjaimia kuitenkaan tarvitse olla.

Traficom pitää koko maan yhteistä luetteloa aluksille annetuista tunnuskirjaimista. Siten myös alus, joka rekisteröidään Ahvenanmaalle kotipaikkansa mukaisesti, saa tunnuskirjaimet Traficomista.

Tunnuskirjaimia haetaan vapaamuotoisella hakemuksella osoitteesta kirjaamo@traficom.fi

Kauppa-alusluettelo ja kauppa-alustuki

Jos rekisteriin merkitylle alukselle aiotaan hakea kauppa-alustukea (laki 1277/2007), tulee alus merkitä kauppa-alusluetteloon. Tukea voidaan maksaa vain alukselle, joka on tukijakson aikana ollut sekä rekisterissä että kauppa-alusluettelossa. 

Lisätietoja

Säädökset