Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Alusten jääluokat

Suomalaisiin satamiin liikennöiville aluksille määrätään suomalainen jääluokka. Jääluokille on vaatimuksia esimerkiksi konetehosta sekä rungon ja kuljetuskoneiston vahvistuksesta. Aluksen jääluokka ja nettovetoisuus vaikuttavat sen maksaman väylämaksun suuruuteen. Aluksen oikeus jäänmurtoavustukseen määräytyy jääluokan ja kantavuuden mukaan.

Jääluokkamääräykset on kehitetty yhteistyössä Suomen ja Ruotsin merenkulkuviranomaisten kanssa. Niilä pyritään takaamaan Itämerellä liikkuvien alusten riittävä kyky kulkea jäissä, jotta meriliikenne olisi turvallista ja sujuvaa ympäri vuoden.

Traficom vahvistaa aluksen suomalaisen jääluokan toimitettujen asiakirjojen ja aluksen luokitusmerkinnän perusteella. Tulli (Ulkoinen linkki) kantaa väylämaksun vahvistetun jääluokan perusteella. Väylävirasto (Ulkoinen linkki) asettaa avustusrajoitukset satamiin jääolojen mukaan ja koordinoi jäänmurtajia. Avustusrajoituksissa asetetaan pienin jääluokka ja kantavuus, joilla alukset ovat oikeutettuja jäänmurtoavustukseen.

Alukseen sovellettavat jääluokkamääräykset

Alukseen rakennusajankohdasta riippuu, mitä jääluokkamääräyksiä siihen sovelletaan. Asiasta määrätään tarkemmin vuoden 2017 jääluokkamääräyksessä.

Jääluokan IA Super ja IA alusten, joiden köli on laskettu ennen 1.9.2003, tulee täyttää uudet konetetehovaatimukset viimeistään sen vuoden alusta, jolloin aluksen luovutuksesta tulee kuluneeksi 20 vuotta. Varustajan on osoitettava aluksen konetehon riittävyys uusien vaatimusten mukaan.

Uusi konetehovaatimus koskee suomalaista jääluokkaa. Luokituslaitoksen antama jääluokkamerkintä määräytyy luokan omien sääntöjen perusteella. Luokitustodistukseen voidaan merkitä tieto siitä, onko jääluokan konetehovaatimus määritetty uuden säännön perusteella.

Talvimerenkulun tutkimus

Jääluokkasääntöjen pitäminen ajan tasalla ja talvimerenkulkujärjestelmän haasteisiin varautuminen vaativat jatkuvaa tutkimusta ja kehittämistä. Traficom, Väylävirasto ja Ruotsin merenkulkulaitos (SMA) rahoittavat vuosittain talvimerenkulkua edistäviä tutkimushankkeita. Rahoitushaku julkaistaan kesäkuussa ja rahoituspäätöksistä tiedotetaan lokakuussa.

Tutkimushankkeiden tulokset julkaistaan Talvimerenkulun tutkimuksia julkaisusarjassa. Toistaiseksi julkaistut raportit löytyvät täältä .

Talvimerenkulun tutkimushankkeiden rahoitushaku

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), Väylävirasto, Ruotsin Merenkulkulaitos (SMA) ja Ruotsin Transportstyrelsen pyytävät tutkimuslaitoksia hakemaan rahoitusta vuonna 2022 toteutettaville talvimerenkulkua edistäville tutkimushankkeille. Oheiselle lomakkeelle tehdyt hakemukset on toimitettava hakuohjeiden mukaisesti Traficomille ja SMA:lle viimeistään 12.9.2021.

Lisätietoja alusten jääluokista: erityisasiantuntija Lauri Kuuliala , 029 534 7078.

Lisätietoja jääluokkaluettelosta ja jääluokan vahvistamisesta: iceclass@traficom.fi .

Jääluokkiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä

Jääluokkamääräysten soveltamisohjeet

Traficom julkaisee yhteistyössä ruotsalaisten viranomaisten kanssa jääluokkamääräysten tulkintaohjeita, joihin on koottu taustatietoja ja tulkintoja helpottamaan jääluokkamääräyksen soveltamista. Soveltamisohje on englanninkielinen.