Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kaikki karttaplottereissa ja navigointiohjelmissa olevat Suomen merialueen ja päävesistöjen aineistot perustuvat tavalla tai toisella Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) merikartta-aineistoihin. Niissä aineisto voi olla joko digitalisoitu suomalaisilta painetuilta merikartoilta tai se voi pohjautua Traficomin toimittamaan elektroniseen rasteri- tai vektorimuotoiseen merikartta-aineistoon.

Yhteisesti kaikkia näitä epävirallisia järjestelmiä voidaan kutsua elektronisiksi karttajärjestelmiksi (ECS).

On täysin navigointilaitteiston valmistajasta riippuvaista missä määrin niissä esitetty aineisto on ajan tasalla ja noudattaako valmistaja Traficomin virallisten merikarttojen päivitysten aikataulua.

Traficom ei ole tarkastanut ECS -järjestelmien aineistojen virheettömyyttä eikä ajantasaisuutta. Nämä järjestelmät eivät myöskään täytä kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n virallisten elektronisten merikarttajärjestelmien (ECDIS) suorituskykystandardeja, mistä johtuen navigoinnin virallisena perustana on oltava aina asianmukainen painettu merikartta näitä käytettäessä. 

Alla olevassa listauksessa on esitetty ne valmistajat, joille Traficom toimittaa elektronista merikartta-aineistoa. Muiden valmistajien aineisto pohjautuu valmistajan itse painetuilta merikartoilta digitalisoimiin aineistoihin.

Laatukontrolloitu S-57 tarkoittaa tässä yhteydessä Traficomin S-57 ENC -latauspalvelusta saatavilla olevaa ENC-aineistoa vastaavaa, jatkuvasti ajantasaisena ylläpidettävää vektoriaineistoa.

ValmistajaToimitusmuoto
Accelbit Oy (Karttaselain)rasteri
Belectro Oyvektori
Bist LLCvektori/laatukontrolloitu S57
Elmeriina Oyrasteri
Tapio Palvelut Oy (Karttakeskus Oy)rasteri ja vektori/laatukontrolloitu S57
ENIROvektori/laatukontrolloitu S57
Mapitare Oyvektori/laatukontrolloitu S57
Lloyd's Register Voyage As (C-Map)vektori/laatukontrolloitu S57
MapMedia SASvektori/laatukontrolloitu S57
Nautics Oyrasteri/vektori
Navionicsvektori/laatukontrolloitu S57
OceanWise Limitedvektori/laatukontrolloitu S57
Orca Technologiesvektori/laatukontrolloitu S57
Renate Rosner Consult (O-Charts)vektori/laatukontrolloitu S57
Savvy navvy Ltdvektori/laatukontrolloitu S57
Seapilot ABvektori/laatukontrolloitu S57
Solteknik HBrasteri
Trackervektori/laatukontrolloitu S57
Wärtsilä Voyage (Transas)vektori/laatukontrolloitu S57

ECS-järjestelmissä on esitetty syvyystietoja myös vesistöistä, joilta ei ole Traficomin tai sen edeltäjien syvyystietoja. Ne pohjautuvat Suomen Ympäristökeskuksen syvyysmittauksiin, joita ei ole tehty navigointitarkoitusta ajatellen.

Päivitetty