Pätevyyden uusiminen

Kansainväliset STCW:n mukaiset kansi- ja konepäällystön pätevyyskirjat ovat voimassa viisi vuotta. Myös suurin osa lisäpätevyystodistuksista on voimassa viisi vuotta. Miehistön pätevyyskirjat ovat voimassa toistaiseksi. Pätevyyskirjan ja lisäpätevyystodistuksen uusimiseksi on eri vaihtoehtoja riippuen pätevyyskirjasta/lisäpätevyystodistuksesta.