Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Portnet on satamaliikenteen tietojärjestelmä.

Portnet-järjestelmä

 

Portnet-järjestelmään syötetään kaikista Suomen satamiin kohdistuvista aluskäynneistä seuraavat tiedot:

  • Alusilmoitus
  • Lasti-ilmoitus 
  • Vaarallisen lastin ilmoitus 
  • Alusjäteilmoitus tai tieto alusjätepoikkeusluvasta

Ilmoitustiedot aluskäynneistä ja vaarallisesta lastista annetaan 24 tuntia ennen aluksen saapumista suomalaiseen satamaan. Lasti-ilmoitus tulee antaa viimeistään kahden tunnin kuluessa aluksen kiinnittymisestä.

Portnetin pääasialliset toimijat ovat:

  • Laivameklarit (tallentavat kaikki ilmoitustiedot)
  • Tulliviranomaiset (tarkistavat kaikki ilmoitustiedot)
  • Satamat (käyttävät tietoja laskutuksessa ja tilastoinnissa ja vaarallisten aineiden kuljetusten seurannassa)
  • Merenkulkuviranomaiset (käyttävät tietoja liikenteen seurantaan)
  • Merivartiosto (käyttää tietoja alusliikenteen valvontaan)
  • Huolintaliikkeet ja satamaoperaattorit (kyselevät alusten aikataulutietoja)

Portnet-järjestelmällä on päivittäin noin 1000 käyttäjää ja käyttäjätunnuksia on jaettu noin 1500.

Kaikki Suomen ulkomaan alusliikenteen satamakäynnit (noin 40.000 kappaletta vuodessa) tallennetaan Portnetiin ja näitä tietoja hyödyntävät Tulli, merenkulkuviranomaiset sekä muut merenkulun sidosryhmät.

Portnetiin ladattavien matkustaja- ja miehistöluetteloiden sisäänlukuun tehty korjaus

Portnet-järjestelmään ladattavien NSW miehistö- ja matkustajaluetteloissa olevat välilyönnit ja erikoismerkit aiheuttavat häiriöitä viranomaisrekistereissä. Portnetin on siksi asennettu toiminto joka korjaa tiedoista pois turhat välilyönnit ja erikoismerkit. Tämän lisäksi etu- ja sukunimet muutetaan automaattisesti suuriksi kirjaimiksi.

Portnet ja PortTraffic

Portnetin satamakyselyt-valinnasta voi hakea Tullin AREX-ilmoituksiin tarvittavat Portnet-numerot.

Tietojen vapaa selaus tapahtuu Porttraffic-sovelluksessa (Ulkoinen linkki).

PortTraffic on sovellus, josta voi ilman käyttäjäksi rekisteröitymistä käydä selaamassa Suomen satamien julkisia aikataulutietoja.

PortTraffic-palvelusta voi hakea satamittain saapuvien alusten liikenneluettelon, josta käy ilmi aluksen perustiedot, reittitiedot sekä aikataulutiedot. Lisäksi palvelusta voi hakea aluksen satamakäynnin Tullin tulonumeron (Portnet-numero).

Suomen satamien julkisten aikataulutietojen selaus tapahtuu Traficomin ylläpitämän Porttraffic sovelluksen kautta.

Porttraffic-sovelluksesta voi hakea Suomen satamiin saapuvien alusten liikenneluetteloita.

Hakukriteerinä toimii sataman nimi esim. Helsinki. Portraffic palauttaa haun yhteydessä halutun ajanjakson ajalta saapuvat alukset Helsingin satamaan.

Porttraffic-sovelluksen kautta näkyvät liikenneluettelosta aluksen tunnistetiedot, saapumis- ja lähtöaika sekä käyntisatama. Tämän lisäksi on oma sarake, jossa mainitaan aluksen edustajan/varustamon nimi.

Porttraffic-sovelluksen kautta nähtävillä olevat tiedot perustuvat Liikennepalvelulain (320/2017) 154 pykälässä mainittuun "Liikkumispalvelua koskevat olennaiset tiedot"-julkaisemiseen. Portnet -tietojen osalta Rekisterinpitäjänä toimii Suomen Tulli, järjestelmän tekninen ylläpitovastuu on Traficomilla alusliikennepalvelulain (623/2005) 20a pykälän mukaisesti.

Portraffic-järjestelmässä ei käsitellä lainkaan henkilötietoja.

Portnetiin kerättävien henkilötietojen käsittelyyn on käyttöoikeudet vain rajavalvontaviranomaisilla  (Tulli sekä rajavartiolaitos).

Tullissa ja rajavartiolaitoksessa henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan henkilöiden rajanylitysten valvontaa suorittavat henkilöt.

Porttraffic-sovelluksessa käytetään evästettä kielivalinnan hallintaan, joka palvelee sivuston käyttöä istunnon ajan ja parantaa sivuston käytettävyyttä. Käyttäjän tiedot poistetaan istunnon päättyessä.

Käyttäjätuki

Portnetin teknisestä käyttäjätuesta vastaa Traficom ja ilmoitusten valvonnasta ja sisällöstä Tullin meriliikennekeskus Tullin alusselvitysmääräyksen pohjalta.

Käyttäjätunnuksia antavat: 
Tulli: ilmoittajat ja varustamot
Traficom: muut käyttäjät kuin ilmoittajat

Käyttötukea antavat Portnet-pääkäyttäjät

Käyttäjätuki: tekniset ongelmat
Traficom: portnettuki@traficom.fi

Käyttäjätuki: ilmoitusmenettelyihin liittyvät asiat
Tulli: meke@tulli.fi

Päivitetty