Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Satamapalveluasetus

Satamapalveluasetusta on sovellettu 24.3.2019 lähtien. Asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin Euroopan laajuisen liikenneverkon (ns. TEN-T-liikenneverkko) merisatamiin.

Asetuksen tavoitteena on 

 • helpottaa toimijoita tarjoamaan satamapalveluita alla luetelluissa satamissa 
 • lisätä satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä
 • vahvistaa satamapalvelu- ja satamainfrastruktuurimaksuja koskevat yhteiset säännöt 
 • parantaa satamien käyttäjille tarjottavien palvelujen laatua ja tehokkuutta
 • varmistaa satamien investointikyky. 

Satamat joihin asetusta sovelletaan Suomessa (TEN-T-liikenneverkon satamat)

 • Eckerö
 • HaminaKotkan Satama 
 • Hangon Satama
 • Helsingin Satama
 • Kaskisten Satama 
 • Kemin Satama  
 • Kilpilahden satama / Sköldvik Hamn
 • Kokkolan Satama 
 • Maarianhaminan Satama / Mariehamns Hamn
 • Oulun Satama
 • Pietarsaaren Satama
 • Porin Satama
 • Rauman Satama
 • Raahen Satama
 • Turun Satama
 • Naantalin Satama 

Asetuksen mukaiset satamapalvelut 

 • Tankkaus
 • Lastin käsittely*
 • Kiinnitys
 • Matkustajapalvelut*
 • Aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien keräys
 • Luotsaus*
 • Hinaus

*Näihin ei sovelleta asetuksen satamapalvelujen tarjoamista koskevaa II lukua 

Erimielisyyksien käsittely

Jos olet tyytymätön asetuksen soveltamiseen, voit saattaa sitä koskevan erimielisyyden Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ratkaistavaksi. 

Saat asian vireille toimittamalla Traficomin kirjaamoon (kirjaamo@traficom.fi ) perustellun vaatimuksen satamapalveluasetuksen soveltamista koskien. Traficom käsittelee asian kuultuaan Kilpailu- ja kuluttajavirastoa. Voit hakea Traficomin päätökseen oikaisua virastolta ja tämän jälkeen muutosta hallinto-oikeudelta. 

Päivitetty